Se över företagets policy för billeasing – det finns stora miljövinster

Det är viktigt att se över och uppdatera företagets policy för billeasing eftersom det är en viktig del i att ställa om företaget och minska CO2-utsläppen. Tekniken utvecklas snabbt och nya mer miljöanpassade bilmodeller har nått marknaden. Samtidigt förändras de ekonomiska förutsättningarna i takt med att politikerna beslutar om ändrade förmånsregler för exempelvis miljöanpassade bilar. Rådet från experterna är därför att vara ordentligt påläst – och att se över sin bilpolicy minst en gång i halvåret.

– Idag är det extremt svårt att ha en långsiktig policy för företagets leasingbilar. Man ska inte låsa fast sig vid en viss teknik utan utgå från sina egna behov och medarbetarnas körmönster, säger Fred Göransson, ansvarig för bilfinansiering på Danske Bank.

Allt fler företag satsar på eldrivna bilar, när intresset ökar för mer miljövänliga transporter. Det är mycket viktigt med tanke på att det krävs 75-80 procent rena elbilar för att vi ska kunna nå målen att minska CO2-utsläppen från svenska inrikestransporter med 70 procent senast 2030.

Bildelning nämns ibland som en bra miljöåtgärd men där är problemet att få lönsamhet. Det som ökar snabbast är privatleasing och detta kan vara en katalysator för att ställa om till el.

Satsar ni på elbilar – lös laddfrågan först

Men infrastrukturen är inte helt på plats. Möjligheterna att ladda sin elbil varierar i landet och många vittnar om långa köer vid laddstolparna längs med populära vägar. Det främsta rådet till alla fleet managers i Sverige är att se över de enskilda medarbetarnas totala laddbehov, när man tittar på företagets billeasing.

– Vill man minska företagets CO2-utsläpp ska man inte bara fokusera på bilarnas teknik. Många köper in elbilar och hybrider utan att ha löst hur medarbetarna ska kunna ladda på arbetsplatsen – och hur de kan ladda bilen hemma, säger Stefan Tokics, expert på bilfinansiering på Danske Bank och med över 20 års erfarenhet från leasingbranschen.

Maria Holmberg arbetar med finansiering och billeasing på Danske Bank i Göteborg och Jönköping. Enligt henne är laddning också en samhällsfråga.

– Hur gör vi med alla dem som har pengar för att köra elbil, men råkar bo i en hyresrätt? Här måste politikerna och alla som är inblandade i bostads- och samhällsplanering arbeta tillsammans för att lösa utmaningarna, menar hon.

Operationell eller finansiell leasing?

För företagsleasing finns två alternativ: finansiell leasing där företaget tar restvärdesrisken själv eller operationell leasing där man får mer valfrihet – men samtidigt riskerar att bli sittande med bilar om någon medarbetare slutar. Vilket man ska välja beror på behoven och den risknivå man är villig att ta.

Tips på hur ert företag kan ställa om

  • Lås inte fast vid en enda lösning – anpassa istället efter egna behov
  • Utvärdera dessa behöv regelbundet
  • Använd de verktyg och analysmodeller för vagnparker som finns tillgängliga

Läs mer om billeasing hos Danske Bank här.
Läs mer om privatleasing här.