Aktivt ägande: Energi- och klimatfrågor överst på dagordningen

Genom aktivt ägande påverkar investerare företag i specifika frågor. Ett aktivt ägande sker dels genom nära dialog med bolagsledningen men även röstande vid bolagsstämmor för att påverka bolaget i en viss riktning.

Danske Bank arbetar med ett aktivt ägande för att påverka hållbarhetsagendan i de bolag man investerar i. Enlig en ny publikation från Danske Bank är det energi- och klimatfrågor samt hur hållbarhet kan användas som en framtida affärsmöjlighet som är de vanligast diskuterade ämnena.

”Det finns en trend kring klimatfrågor bland professionella investerare, aktieägare och kunder. Vi kan hjälpa företag i dessa frågor genom att från ett investerarperspektiv diskutera och påverka hur företagen kan använda klimatagendan som accelerator för långsiktig hållbar tillväxt, säger Petter Löfqvist fondförvaltare på Danske Bank i Sverige.

Fokus på klimatfrågor och energi har en tydlig kommersiell aspekt

”Även om det är uppenbart att större, globala företag har arbetat längre med hållbarhet ur ett affärsperspektiv, ser vi kraftigt ökade ambitioner också bland mindre bolag. Fokus blir allt mer på att uppnå konkurrensfördelar genom att införliva hållbarhet i sin affärsmodell, säger Joel Backesten, portföljförvaltare på Danske Bank.

Vill du veta mer om aktivt ägarskap?

Här kan du läsa publikationerna Active Ownership Stories och Active Ownership Report 2019.