Danske Bank släpper klimatplan med Science Based targets

Danske Bank har kartlagt koncernens direkta och indirekta koldioxidutsläpp och tagit fram en klimatplan med konkreta mål för hur banken ska reducera utsläpp från både utlånings- och investeringsverksamheten fram till 2030 och mot net zero 2050.

Omställningen till ett klimatneutralt och hållbart samhälle kräver stora investeringar kommande år vilket innebär kommersiella tillväxtmöjligheter för den finansiella sektorn.

I en ny klimatplan har Danske Bank kartlagt koldioxidutsläppen från den egna verksamheten samt från finansierad verksamhet. 99.9 procent av utsläppen härstammar från finansierad verksamhet, det vill säga utsläpp som banken är indirekt delaktig i genom finansiering eller investeringar. Kartläggningen ligger till grund för en klimatplan som beskriver hur Danske Bank, tillsammans med sina kunder, ska reducera koldioxidutsläpp fram till 2030 och 2050 i linje med Paris-avtalets mål.

– Utmaningen är enorm om vi ska nå Paris-avtalets mål. Den omställning som hela samhället står inför kräver investeringar på en nivå vi inte sett tidigare. För de kunder som vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle ska vi vara den bästa finansiella partnern, säger Johanna Norberg, VD för Danske Bank Sverige.

Omställningen till en klimatneutral ekonomi 2050 beräknas kräva investeringar på över 100 biljoner US-dollar.

Science Based Targets

Målen i den nya klimatplanen, ‘Danske Bank’s Climate Action Plan – Our Roadmap to Net Zero’, har tagits fram enligt Science Based Target initiative’s (SBTi) rekommendationer.

– Klimatplanen sätter tydliga och mätbara mål för vårt hållbarhetsarbete tvärs genom bankens verksamheter och kundsegment. Kartläggning som ligger till grund för klimatplanen ger möjlighet att prioritera arbetet till utsläppsintensiva sektorer där vi tillsammans med kunder snabbt kan göra stor skillnad, säger Johanna Norberg

’Our Roadmap to Net Zero’ omfattar 2030-mål för hela Danske Bank-koncernen inklusive Danica Pension og Realkredit Danmark. SBTi förväntas validera målen i klimatplanen senare i år, men arbetet med att implementera målen har redan startat.

Exempel på klimatmål 2030 *:

Företagskunder: Reducera finansierad utsläppsintensitet i sektorer med höga utsläpp.

  • Sjöfart: -50 %
  • Olja och gas: – 50 %
  • Energibolag: -50 %
  • Kommersiella fastigheter:-55 %

Privatkunder: Reducering av finansierad utsläppsintensitet från privata bolån med 55 %

Kapitalförvaltning: 50 % minskning av viktad genomsnittlig kolintensitet fram till 2030. Starta dialog med de 100 största utsläpparna senast 2025. Minska portföljens temperaturklassning i linje med målet på 1.5 grader.

Bankens egen verksamhet: Reducera utsläppen av bankens egna utsläpp (från resor och fastigheter etc) med 80% jämfört med 2019 (scope 1- och 2).

*(Alla mål är satt med 2020 som utgångspunkt om inget annat anges)

Hela klimatplanen finns tillgänglig online.

För mer information om SBTi