Elbilarna tar täten i Norge

Under 2020 stod elbilar för mer än hälften av den totala nybilsförsäljningen i Norge. Sverige har valt en annan väg för att minska utsläppsnivåerna från fordonstrafiken.

Försäljningen av elbilar i Norge blev för första gången någonsin större än försäljningen av fossildrivna personbilar i landet. Ny statistik från det norska vägverket visar att drygt 54 procent av nybilsförsäljningen var batteridrivna elbilar.

– Norge har satt målet att bli det första landet i världen som slutar sälja fossildrivna personbilar – och det redan 2025. Målet är såklart att reducera landets koldioxidutsläpp, men också att vara ett föregångsland och visa vägen, säger Roger Josefsson, Hållbarhetsansvarig på Danske Bank.

Statistiken visar att målet är inom räckhåll. Medan elbilarnas marknadsandel boomat har nybilsförsäljningen av dieseldrivna bilar rasat från en marknadsandel på drygt 75 procent 2011 till lite drygt 8 procent 2020.

Sverige släpar efter

I Sverige är det inte lika lätt att utläsa från försäljningsstatistiken hur stor andel elbilar stod för. Den svenska branschorganisationen BilSweden redovisar inte elbilsförsäljning separat. Från nybilsstatistiken för 2020 går dock att utläsa att andelen laddbara bilar (det vill säga elbilar och laddhybrider sammantaget) tog en marknadsandel på drygt 32 procent under 2020.

– Sverige har valt en annan strategi än Norge som bland annat innebär att vi blandar in mer biodrivmedel i bensin och diesel (reduktionsplikt) för att på så sätt få ner utsläppen av koldioxid från trafiken. Förslaget från regeringen är att öka mängden biodrivmedel ytterligare under 2021, säger Roger Josefsson.

I Norge såldes 141,412 bilar (varav 76,789 elbilar). I Sverige såldes 292 024 bilar under 2020.

Mer information om försäljningen av bilar i Sverige hittar du på BilSwedens websida