EU-taxonomin godkänd!

Den 21 april 2021, antog EU-kommissionen den gröna taxonomi som träder i kraft januari 2022. Taxonomin definierar vilka ekonomiska aktiviteter  som räknas som hållbara i bankernas fonder och kreditgivning.

I det första utkastet till taxonomin reagerade Sverige kraftigt på att vattenkraft inte klassades som grön energi, att bioenergi och biobränsle inte klassades som hållbart och att kraven för att klassa fastigheter som gröna var för tuffa.

Efter den intensiva debatt som följde det första taxonomi-förslaget – vad är nytt i det förslag som nu godkänts av EU-kommissionen och vad är nästa steg?