Photo by Agustín Lautaro on Unsplash

Fit for 55 – nu lyfts klimatagendan

EU-kommissionens ”Fitfor55” presenterades under onsdagen och innehöll flera viktiga klimatinitiativ – bland annat förslag på klimattullar för vissa produkter, att utsläppshandeln ska omfatta fler branscher och att alla nya bilar ska vara utsläppsfria från 2035.

Roger Josefsson, Hållbarhetschef

Fitfor55 beskriver färdplanen för att reducera EU’s utsläpp med 55 procent fram till 2030 (jämfört med 1990 års nivåer). I det längre perspektivet ska EU nå klimatneutralitet år 2050.

– Ska vi lyckas minska utsläppen med 55 procent på så kort tid så kommer det behöva massiva investeringar i hållbara initiativ. Det som är positivt är att EU backar upp sin plan med mer än 2 000 miljarder fram till 2027 i stöd för bland annat forskning, klimatarbete och ökad digitalisering. Nu gäller det för Sverige att hålla sig framme och visa att vi både kan, vill och gör rätt saker så att vi får ta del av EU’s satsningar, säger Roger Josefsson, hållbarhetschef på Danske Bank.

Ett av de mest omstridda förslagen handlar om klimattullar som drabbar produkter från länder där högre utsläpp tillåts. Tullarna omfattar till att börja med koldioxidtunga produkter som cement, aluminium, stål och elektricitet – områden där Sverige och svenska företag ligger i framkant.

– Sverige står väl rustat för att möta de nya utmaningarna. Vår basindustri har tidigt förstått att miljöfrågan också blir en konkurrens- och ekonomisk fråga. Företag som H2 Green Steel och Northvolt är exempel på att Sverige är på rätt väg, säger Roger.
För mer information om Fit for 55.