Flipp eller flopp på COP26

Nu samlas världens ledare i Glasgow för FN:s globala klimatmöte, COP26. Förhoppningarna på verkliga framsteg för klimatet har sjunkit i takt med att nationella utsläppsplaner presenterats och Rysslands och Kinas ledare meddelat att de inte kommer. Det bästa som skulle kunna komma ut från COP26 är ett globalt ”golv” för koldioxidpriset.

Globala prismekanismer ger förutsättningar för en snabb omställning och premierar verksamheter som är hållbara. De verksamheter som inte ställer om till en mer hållbar produktion får betala ett högre pris.

Ett globalt golv för koldixidpristet är teknikneutralt. Det innebär att det kan implementeras snabbt och inom flera sektorer. Det behövs ingen tid för utveckling eller implementering av tekniska lösningar.

EU har redan en fungerande handel med utsläppsrätter (ETS). Det finns planer på att införa klimattullar på import av varor som producerats i länder utan klodioxidskatt. Samma upplägg skulle kunna implementeras på global basis så att en global samsyn skapas kring vad det kostar att släppa ut koldioxid.