Gröna lån ger grön effekt

Danske Bank och Realkredit Danmark gav 7 miljarder DKK i gröna lån till våra företagskunder 2019. Tack vare de gröna lånen har dessa kunder kunnat undvika utsläpp av 532 039 ton koldioxid.

En vindkraftspark till havs, fyra eldrivna bilfärjor, förbättring av mer än 30 nordiska vattenkraftverk, en energieffektiv bostadsbyggnad med 300 lägenheter och en förbättrad återvinningsanläggning.

Det är några konkreta resultat av de gröna lån Danske Bank beviljade företagskunder 2019 och som presenteras i Danske Bank Green Impact Report (läs hela rapporten här). Danske Banks gröna låneportföljer uppgick till nästan sju miljarder DKK i slutet av 2019 och portföljerna består av både nya lån till företagskunder och befintliga lån som märkts gröna enligt kriterierna i Danske Bank Green Bond Framework. Tack vare de gröna lånen har Danske Banks kunder kunnat undvika utsläpp av 532 039 ton koldioxid. Det motsvarar ett årligt koldioxidavtryck från 64 883 nordiska medborgare.

Inga gröna lån utan gröna obligationer

Lånen finansierades genom de två första gröna obligationer som Danske Bank och Realkredit Danmark emitterade 2019. Gröna obligationer är obligationer som uteslutande finansierar projekt som ger en klar miljöfördel (definierat i Danske Bank Green Bond Framework), vilket är fallet med de projekt som finansierats genom våra gröna lån.

Grön utlåning är viktigt för våra kunders hållbarhetsarbete

Att tillhandahålla grön utlåning är en viktig del i att stödja och påskynda våra kunders hållbarhetsarbete och avgörande i vårt åtagande att bidra positivt till de samhällen vi är en del av. I februari införde Danske Bank ett nytt mål att tillhandahålla mer än 100 miljarder danska kronor i hållbar finansiering till 2023.

”Vi ser en ökande efterfrågan på gröna finansieringslösningar bland våra kunder som gör stora ansträngningar för att göra sin verksamhet mer hållbar. Att öka marknaden för hållbar finansiering genom att kanalisera kapital till projekt med en klart definierad miljömässig eller social fördel är därför nyckeln för oss de kommande åren. Det är mycket glädjande att se de faktiska effekterna av våra gröna obligationer och lån, säger Jakob Groot, chef för C&I på Danske Bank.”

Läs hela Danske Bank Green Impact Report här

Fakta:
  • I februari 2020 införde Danske Bank ett nytt mål att tillhandahålla mer än 100 miljarder DKK i hållbar finansiering fram till 2023.
  • Hållbar finansiering kan bestå i att underlätta kundernas utgivning av t.ex. gröna obligationer, vilket gör det möjligt för emittenter som exempelvis företag eller finansinstitut att öka finansieringen av projekt som stöder en hållbarhetsagenda.  Hållbar finansiering kan också ske i form av gröna lån till kunder, där lån ges till grön verksamhet eller projekt som exempelvis syftar till reducerade koldioxidutsläpp.
  • 2019 beviljade Danske Bank Group gröna lån till ett värde av 7 miljarder DKK till våra företagskunder, vilket möjliggör totalt 532 039 ton koldioxid som undvikits.
  • Detta motsvarar det årliga koldioxidavtrycket från 64 883 nordiska medborgare.