Hållbar energi ökar kraftigt i EU

Energiförbrukningen i EU är tillbaka på samma nivåer som innan pandemin. Energi från förnyelsebara källor har ökat med 53TWh mellan 2019 och 2021 och ersatt fossil energi som minskat med 48 TWh.

Sammanlagt står gröna energikällor (förnyelsebara energikällor + kärnkraft) för 66% av energiförsörjningen i EU under första halvåret 2021. Det visar statistik från tankesmedjan Ember.

Siffran kunde varit ännu högre om det blåst mer. Det danska företaget Ørsted redovisar i sin halvårsrapport att vindhastigheterna på deras vindparker var betydligt lägre än under 2020 och lägre än vad som kan förväntas ett ”normalt vindår”.

– Sverige hjälper till att dra upp EU’s genomsnitt, men det finns stora regionala skillnader. IPCC’s klimatrapport visar att omställningen måste accelerera och att fossila energikällor måste fasas ut ur energimixen väldigt snart om vi ska ha en chans att nå Paris-avtalets mål om en global uppvärmning om max 1,5 grader, säger Roger Josefsson, Hållbarhetschef på Danske Bank.