Klarar vi klimatmålen?

Denna vecka arrangeras FN’s stora klimatmöte, COP27, I Sharm el-Seikh. Världens ledare samlas för att diskutera hur Paris-målet om 1,5 graders global uppvärmning ska klaras i en tid när utsläppen fortsätter öka.

FN’s klimatpanel, IPCC, har slagit fast att om världens länder ska ha en chans att hålla sig inom 1,5 graders gränsen så måste de globala utsläppen kulminera senast 2025 för att sedan minska med sju procent per år fram till 2030.

Allt fler forskare ser nu att Paris-avtalets mål om 1,5 graders uppvärmning redan är överspelad. Under mötet i  Sharm el-Seikh ska de 190 deltagande länderna redovisa för sina reviderade klimatplaner (så kallade NDC:er) och visa på hur man ska levererar på sina planer. Många länder kommer få det svårt att klara sina egna nationella mål.

Fossila bränslen fortsätter öka

Även om utbyggnaden av fossilfria energislag växer, så ökar även användningen av fossila bränslen. Enligt BP Statistical Review of World Energy 2022, står fossila bränslen fortfarande för 82 procent av den globala energiproduktionen. Men det positiva för klimatet är att de fossilfria energikällorna sol, vind och vatten är mer kostnadseffektiva än sina fossila konkurrenter. Det kommer att driva mer investeringar mot just fossilfria källor. Bara under 2021 växte förnybar energiproduktion med hela 17 procent.