Kraftig ökning av vind- och solkraft

För första gången någonsin kommer drygt 10% av den globala energiproduktionen från sol-och vindkraft. Andelen sol- och vindkraft har mer än fördubblats sedan Paris-avtalet 2015. Det framkommer av rapporten ”Global Electricity Review 2022”.

Det globala antalet solkraftverk ökade med 23% under 2021. Antalet vindkraftverk ökade med 14%.

Den höga tillväxttakten måste fortsätta resten av decenniet om världen ska uppfylla klimatmålen. IEA rapporterar att sol- och vindkraft måste utgöra cirka 40% av den totala energiproduktionen redan 2030 om världen ska ställa om till ett klimatsmart samhälle senast 2050.

Sverige undersöker nu möjligheterna att skynda på uppbyggnaden av vindkraftsparker till havs. Ansökningar om att öka produktionen med 120 Twh har inkommit till myndigheterna. Det motsvarar en tredubbling av den totala energiproduktionen idag.

Bland de nordiska länderna är Danmark pionjären inom segmentet – hela 48% av Danmarks energiproduktion kommer från antingen vind- eller solkraft.