När ska Norge överge oljan?

I Norge valdes den 13 september en regering som står bakom fortsatt exploatering och utvinning av olja. Detta samtidigt som hela EU ställer om mot fossilfria tillgångar för att möta växande klimatkris.

Det norska samhället har byggt sin förmögenhet på oljeindustrin. Därför har Norge svårare än sina nordiska grannländer att överge oljan. Omställningen kommer att kosta pengar, men om inte norrmännen har råd eller viljan att göra omställningen – vem har då råd?

Risken för Norge är att de målar in sig i ett hörn och blir frånsprungna av nationer som går ”all in” på att ställa om till ett klimatsmart samhälle. Det pågår en global rörelse bort från fossila tillgångar. EU styr med sin kommande taxonomi kapital från fossila tillgångar till gröna tillgångar. Konsumenter efterfrågar klimatsmarta lösningar som exempelvis elbilar.

Norge bör satsa på att ta tillvara på hållbara naturtillgångar och sitt tekniska kunnande från oljeutvinningen för att utveckla nya hållbara industrier.