Norge siktar på storskalig batteritillverkning

Den norska regeringen har tagit fram en nationell strategi för batteritillverkning. Strategin omfattar hela värdekedjan från mineralutvinning till återvinning.

Den globala produktionskapaciteten av batterier beräknas öka med 600 procent mellan 2020-2030. Bakom kapacitetsökningen ligger ökad efterfrågan från både transportsektorn och energisektorn. EU spås ta marknadsandelar från den dominerande aktören Kina.

Den norska strategin innehåller tio åtgärdspunkter. Bland annat ska norskt kunnande inom råvaruutvinning och landets stora mängd förnybar energi göra batteritillverkningen både miljövänlig och resurseffektiv.

En punkt i strategin handlar om cirkulär produktion. Norge är redan den mest elektrifierade personbilsmarknaden i världen. Det ger landet en unik möjlighet att utveckla kompetens inom batteriåtervinning.

För att attrahera privat kapital krävs statsstödda garantier för minskad ekonomisk risk. Ett nära internationellt samarbete ingår också i den norska strategin. Sveriges styrka inom batteritillverkning kan stödja norsk industri. Enligt en ny analys från Bloomberg rankas både Norge och Sverige högt bland länder som lämpar sig för batteritillverkning.