Obligationer ger möjlighet att mildra de negativa effekterna av Corona-viruset

Danske bank agerade Joint Bookrunner när Nordiska Investeringsbankens (NIB) gav ut en obligation om en miljard Euro avsedd för att mildra de sociala och ekonomiska effekterna av den rådande pandemin samt den kommande återhämtningen i Norden och Baltikum.

Pengarna från NIB Response Bond kommer att finansiera lån som exempelvis leder till ökad kapacitet inom sjukvården, att möta det stora behovet av sjukvårdsutrustning, att stödja små- och medelstora bolag att behålla arbetstillfällen samt till att stödja infrastruktursektorn där verksamheter stannat upp till följd av kortsiktigt förändrat resebeteende.

– Under rådande Corona-kris styrs stora kapitalströmmar mot insatser för att dels rädda liv och för att dels rädda verksamheter och arbetstillfällen. Flera organisationer likt IFC (som är en del av Världsbanken), Afrikanska utvecklingsbanken och nu NIB har rådigt och snabbt antingen använt befintliga produkter likt sociala obligationer eller tagit fram nya produkter som NIB:s Response Bond för att stödja lokala samhällen både under och efter Corona-krisen, säger Lars Mac Key, ansvarig för hållbara obligationer på Danske Bank.

Utöver sitt normala mandat att främja miljörelaterad finansiering aktiverade NIBs medlemsländer dess möjlighet att även ha en stabiliserande roll i ekonomiska kriser. Projekt som finansieras genomgår NIBs sedvanlig kreditprövning.

Investerarintresset för NIB Respons Bond var mycket stort.

– Det är många investerare som vill vara med och möjliggöra kapital för att mildra den rådande situationen samt att senare även få igång våra samhällen igen. NIB Response Bond attraherade olika typer av investerare – från centralbanker till fonder – från hela världen som såg till att denna obligation övertecknades 3 gånger på bara några timmar.

Nordiska investeringsbanken, NIB, är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna.