Science Based Targets öppnar för fler hållbarhetslänkade obligationer

Hållbarhetslänkade obligationer kopplar finansiering till olika hållbarhetsmål. Science Based Target (SBT) är ett externt verifierat mål i linje med forskning och Parisavtalets 1,5 gradersmål. Det gör SBT’s till ett utmärkt mål för hållbarhetslänkade obligationer.

– Vi ser att företags- och investerares hållbarhetagenda blir allt mer sammanlänkad med den finansiella agendan, säger Lars Mac Key ansvarig för hållbara obligationer på Danske Bank

128 svenska organisationer har förbundit sig att skaffa eller har redan ett Science Based Target. Många av dessa organisationer är redan vana obligationsutställare. I och med att allt fler etablerar Science Based Targets möjliggör det en tillväxt av hållbarhetslänkade obligationer.

– Investerarna visar stor uppskattning för hållbarhetslänkade obligationer. Förra året emitterades hållbarhetslänkade obligationer i svenska kronor för 11 miljarder. I takt med att allt fler företag och andra organisationer skaffar externt granskade hållbarhetsmål likt Science Based Target ökar potentialen för betydligt större volymer under 2022. Jag skulle inte bli förvånad om vi ser en tredubbling i volym under 2022, spår Lars Mac Key.

Andra hållbara obligationer, gröna och sociala obligationer, finansierar enskilda projekt. Hållbarhetslänkade obligationer finansierar en organisations resa att nå ett mål. Det kan sammanlagt vara många olika investeringar och justeringar i verksamheten. Hållbarhetslänkade obligationer skiljer sig från gröna och sociala obligationer då utställaren får betala ett straff om den inte når det utsatta målet.