Stigande elpriser bakom ökad inflation

De svenska elpriserna ligger under hösten 2021 på rekordnivåer och är en del av förklaring till den stigande inflationen i augusti. Svenskarna får acceptera att elpriser kommer fortsätta att stiga.

  • Svensk grön el hett eftertraktad på fri europeisk elmarknad. Ökad överföringskapacitet av svensk el till den europeiska elmarknaden gör att priserna konkurrensutsätts intrernationellt.
  • Stigande priser på utsläppsrätter av Co2 gör att produktionen av fossilbaserad el blir rekorddyr. Det driver på efterfrågan på grön el.
  • Stigande inhemsk efterfrågan på grön el som en konsekvens av ex elektrifieringen av fordonsflottan.

Aktuella spotpriser på el kan du hitta här