Varför EU inte definierar vattenkraft som hållbart

EU’s kommande taxonomi definierar vad som i framtiden får kallas för hållbart. I Sverige har en intensiv debatt rasat kring varför exempelvis vattenkraft, som inte släpper ut någon koldioxid alls, inte klassificerats som hållbart enligt taxonomin. Har svenskarna helt missförstått grunderna för det nya regelverket eller hur kunde det bli såhär? (2.38)