Världen måste reducera energiförbrukningen med fyra procent per år fram till 2030

För att nå klimatmålen i Paris-avtalet behöver världen reducera energiförbrukningen med fyra procent per år fram till 2030. Det framkommer i Internationella Energimyndighetens (IEA) senaste Net Zero-rapport. Redan utvecklade länder måste ta ännu större ansvar och minska de relaterade utsläppen mer än fyra procent. Internationellt samarbete och finansiella instrument krävs för att tackla en global miljökris. Inom EU blir den kommande taxonomin riktgivande och det är därför besvärande för miljön att det finns en riksdagsmajoritet som motsätter sig den föreslagna EU Taxonomin.