Världens största vindkraftverk

Nu påbörjas bygget av världens största vindpark till havs, Dogger Bank. Projektet ska producera 5 procent av Englands totala elektricitetsbehov.

Dogger Bank ligger 130 km utanför Storbrittaniens östkust och ska förse 6 miljoner brittiska hushåll med förnybar el. Projektet drivs som ett Joint Venture mellan Equinor och SSE Renewables där båda bolagen är lika stora ägare. SSE Renewables leder byggnadsfasen av projektet, medan Equinor ansvarar för driften under kommande 25 år.

– Samhällets omställning mot hållbara energikällor kräver stora nyinvesteringar i både nya kraftverk, men också i infrastrukturen som kopplar samman Dogger Bank med det brittiska elnätet. Den totala investeringen för Dogger Bank är närmare 6 miljarder brittiska pund och vi är såklart otroligt stolta över att vara del i detta projekt som på riktigt kommer göra brittisk elproduktion rejält mycket grönare än tidigare, berättar Roger Josefsson, Hållbarhetschef på Danske Bank i Sverige.

Platsen för Dogger Bank är idealisk för en vindpark till havs. Dels ligger vindparken tillräckligt långt från kusten för att inte synas eller störa andra aktiviteter, dels är vattnet tillräckligt grunt (40-50 meter) för att kunna bygga de enorma vindkraftverken utan extrema kostnader.

General Electric har konstruerat de 190 enorma turbinerna (de största som någonsin byggts) med roterblad som är drygt 100 meter långa. En rotation av roterbladen skapar tillräckligt mycket el för att förse ett hushåll med el i två dagar. Projektet förväntas börja producera el redan 2023 och vara helt färdigställt 2026.

Mer information finns på projektets hemsida