Ludvig Rosenstam Åhman
Ludvig Rosenstam Åhman
Investeringsspecialist, Danske Bank Sverige

Köp inte heta aktier

Heta aktier

Köp dyrt, sälj billigt. Det är det naturliga sättet att agera för många investerare. Vi köper det som är hett för stunden. Det är lätt att anta att det som har gått bra fram till idag också är en bra investering från idag och framåt. Men så behöver det inte vara. Bra avkastning fram till idag kan ha stulit potential från framtida avkastning. Aktier som har väckt stor uppmärksamhet drivs ofta av kortsiktig spekulation snarare än långsiktigt värde. Men många köper uppmärksammade aktier på toppen och säljer dem på vägen ner. IT-yran är ett bra exempel. Aktier skulle fortsätta rakt upp i himlen. Det var nya tider och gamla sanningar gällde inte längre – värderingsmått från förr var irrelevanta. Vi var på väg in i den nya ekonomin, och alla ville vara med.

Kortsiktig spekulation före långsiktigt värde

I studien, “A rose dot com by any other name” från November 2000, studerar författarna hur en namnförändring till ett internetrelaterat företagsnamn påverkade avkastningen för aktien. De studerade data mellan 1/6 1998 till 31/7 1999. Det tittade på 95 bolag som bytte till ett internetrelaterat namn och deras avkastning från 5 dagar före annonseringen av namnbytet till 5 dagar efter. Dessa bolag hade som genomsnitt en överavkastning på 74% jämfört med bolag som inte bytte namn.

Ludvig Rosenstam Åhman, investeringsspecialist Danske Bank

Företagen delades upp i fyra kategorier: (1) rena internetföretag, (2) företag som hade haft någonting med internet att göra och ändrade namn för att reflektera det, (3) företag som hade ändrat fokus för verksamheten från att inte vara internetrelaterad till att vara internetrelaterad och (4) företag vars verksamhet inte hade någonting med internet att göra. Man skulle kunna tänka sig att kategori 2 och 3 fick en större uppvärdering för att de tydliggjorde att de jobbade med något som var internetrelaterat. Men det sambandet fanns inte. Det var namnbytet som gav avkastningen, oavsett vad bolaget gjorde. Euforin var på topp.

De starka optimistiska känslorna på toppen och de intensiva pessimistiska känslorna på botten kan förstöra de långsiktiga resultaten som vi kan få på aktiemarknaden när den oftast går långsamt uppåt.

Jakten på avkastning är problemet

I Morningstars studie ”Mind the gap” jämför man fondinvesterares avkastning med fonders avkastning. Den är inte samma. Investerare tenderar i genomsnitt att få en sämre avkastning än fonden de investerar i, på grund av deras beteende. Totalt över alla fonder i årets studie var beteendegapet -1,68 procent per år under 10-årsperioden januari 2013 till december 2022. Gapet är ett resultat av att man har köpt och sålt vid fel tillfälle. Jakten på avkastning är problemet. Att köpa det som är hett och sälja det som inte är hett. Köpa dyrt, sälja billigt.

I studien skriver författarna att det är tydligt att beteendegapet ökar i volatila perioder och minskar i mindre volatila perioder. Det största beteendegapet finns också inom mer volatila fondkategorier. Vi tenderar att göra bort oss när det svänger kraftigt. Lösningen är att sprida riskerna och vara systematisk. Att ha god riskspridning i portföljen, följa en tydlig strategi, månadsspara och rebalansera är saker som minskar beteendegapet. Och framför allt – köp inte heta aktier.

Lyssna till senaste podden med Ludvig Rosenstam Åhman och Maria Landeborn.

Fler krönikor av Ludvig Rosenstam Åhman här.