Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Torsdagens inflationssiffra från USA blir nästa test för börsen

Ett globalt aktieindex tappade 0,3 procent förra veckan. Amerikanska aktier steg något, medan börserna i Europa och Japan sjönk cirka 2 procent. Stockholmsbörsens breda index (OMXSPI) sjönk 0,5 procent. På fredagen stängde dock börserna på plus efter att den amerikanska jobbrapporten kom in betydligt starkare än förväntat (mer om det nedan). Räntorna steg först kraftigt när siffrorna släpptes och börserna vände brant nedåt, men efter att marknaden hunnit granska detaljerna i rapporten så föll räntorna tillbaka och börserna vände upp igen. I grund och botten är det logiskt att marknaden steg. En stark tillväxt i ekonomin innebär att det går bra för företagen, och det är positivt för börsen.

Den amerikanska jobbrapporten för september kom in betydligt starkare än förväntat. Totalt skapades 336 000 nya jobb i USA under månaden, vilket kan jämföras med förväntade 170 000. Arbetslösheten var oförändrad på 3,8 procent, och lönerna steg med 0,2 procent i månadstakt vilket var något lägre än förväntat. Tidigare under veckans släpptes även statistik som visade att antalet lediga jobb i USA oväntat ökade under augusti. Det är goda nyheter för arbetssökande amerikaner, men desto mer bekymmersamt för både Fed och aktiemarknaden eftersom det ökar risken för att styrräntan behöver höjas ytterligare. Dessutom innebär högtrycket på arbetsmarknaden att den första räntesänkningen skjuts allt längre fram i tiden, för varför ska räntan sänkas i närtid om ekonomin är urstark? De kraftigt stigande långräntorna hjälper samtidigt till att strama åt ekonomin, och något motsägelsefullt kan därför konsekvensen bli att Fed kommer att kunna sänka räntan tidigare än förväntat.

USAs ekonomi framstår för närvarande som mycket solid jämfört med hur det ser ut i stora delar av omvärlden, och vårt huvudscenario är att Fed kommer att lyckas med en så kallad mjuklandning. Vi har för närvarande en övervikt i amerikanska aktier med fokus på småbolag. Den amerikanska börsen har gått bra i år men det är främst drivet av en stark utveckling för ett fåtal teknikjättar. Småbolagsaktier har däremot hamnat på efterkälken, vilket till stor del beror på att stigande räntor har dämpat riskaptiten. I en miljö där räntorna är höga och riskkapital är en bristvara, så löper små bolag helt enkelt större risk att få finansiella problem än stora bolag med solida balansräkningar och starka kassaflöden. Det speglas också i värderingarna av småbolag som för tillfället är historiskt billiga jämfört med stora bolag. I händelse av en mjuklandning väntar vi oss att småbolag har ”catch up”-potential på börsen.

Även på lång sikt finns goda skäl att investera i småbolag. Små bolag verkar ofta inom mindre nischer och har därför större möjlighet att öka intäkter och vinster kraftigt, än ett bolag som redan är stort och världsledande inom sitt område. Dessutom är mindre bolag ofta ägarledda, vilket betyder att grundaren är verksam i företaget och både har ett personligt och ekonomiskt intresse av att affären går bra. Sektormixen ser också annorlunda ut på småbolagslistorna vilket betyder att diversifieringen ökar när man adderar en småbolagsfond till portföljen. Läs gärna mer om vår syn på amerikanska småbolag här, eller lyssna på vår podd på samma tema.

På agendan
Den senaste tidens kraftiga rörelser på aktie- och räntemarknaden visar att investerare är på tårna när det gäller konjunkturutvecklingen, och den här veckan får vi flera siffror med potential att skapa mer dramatik. På onsdag släpps producentprisindex i USA, och samma kväll får vi protokollet från Feds senaste räntemöte. På torsdag släpps sedan inflationssiffror för september som väntas visa att prisökningarna avtog något under månaden. Om inflationen skulle överraska på uppsidan kan det åter leda till stigande räntor och fallande börser, och vice versa förstås. Ett antal Fed-ledamöter talar även under veckan och det blir intressant att höra deras syn på den senaste tidens ränteutveckling.

I Europa får vi bland annat ECBs senaste mötesprotokoll på torsdag samt siffror över industriproduktion på fredag.

Även för svensk del blir veckans dataskörd spännande, inte minst för Riksbanken och alla bolånetagare. På tisdag släpps siffror över konsumtion och industriproduktion, och på fredag får vi slutligen veckans tyngsta siffra, nämligen inflationssiffran för september. Inflationen med fast ränta väntas ha fallit till 3,8 procent, vilket kan jämföras med 10,2 procent i december förra året.