Stefan Mellin
Valutastrateg, Danske Bank Sverige

Varför duckar Stefan Ingves om kronans kurs?

Rörlig växelkurs innebär att växelkursen rör sig.” Så svarar, eller ska vi säga raljerar, Stefan Ingves när journalister frågar om Riksbankens ansvar för att kronan försvagas. ”Sverige har ett prisstabilitetsmål, inget växelkursmål.” Ja, så klart. Men kronan påverkas av vad Riksbanken gör. Det är faktiskt själva poängen. Via växelkurskanalen: låg ränta, svagare krona, högre importpriser, ökad export och produktion, högre löner och i slutänden högre inflation. Fungerar i teorin. Dessvärre har verkligheten varit mer komplicerad – desinflationistisk skulle man kunna inflika – än så. Men varför duckar Ingves?

Att avvikande penningpolitik från omvärlden påverkar växelkursen finns alltså med i kalkylen. I början på 10-talet höjde Riksbanken räntan och höll den onödigt högt i syfte att dämpa hushållens skuldsättning, så kallad luta sig mot vinden-politik. Det var förenat med en kalkylerad risk: att kronan skulle stärkas. Vilket den gjorde. Inflationen dök. Förtroendet för inflationsmålet skadades allvarligt. Därefter har det handlat om att med minusränta och verbal valutaaktivitet reparera skadan och se till att kronan hålls svag. Check på det. Så varför duckar Ingves?

Från ett penningpolitiskt perspektiv är växelkurs och ränta två sidor av samma mynt. Men lärdomen är att kronan är så mycket mer än en inflationsgenerator. Och räntan ett trubbigt vapen som inte kan fixa alla problem i ekonomin.

Under pandemin hamnade växelkursen i baksätet. Men häromveckan sade vice riksbankschefen Per Jansson något som nog fick en och annan att höja på ögonbrynen; han vill inte att EURSEK går under 10,00! För det första är det ett udda uttalande från en centralbanksledamot, eftersom vi alltså har rörlig växelkurs. Jag tror inte man ska övertolka detta, men det är svårt att se det på annat sätt än att kronan återigen är i fokus. Jansson har ju fått rykte om sig att vara inte bara en ränteduva utan även kronjägare av rang – minns hans ”Game Over” för några år sedan. Då var oron att EURSEK skulle gå under 9,00. Nu verkar smärtgränsen ligga en krona högre. Ja, kronan får ta smällen när det underliggande inflationstrycket är för svagt.

Förra veckan kom regeringens förslag till ny Riksbankslag. När det gäller valutainterventioner är beskedet att det inte får ske så att växelkurssystemet får skepnaden av fast växelkurs. Så vitt jag kan förstå betyder det att det inte ska vara tillåtet att låsa eller lägga ett golv under EURSEK på 10,00 eller någon annan nivå. Rimligt! Däremot är ska det vara fritt fram att intervenera i penningpolitiskt syfte. Det innebär att de verbala varningsropen inte ska ses som tomma hot, även om räntesänkningsvapnet nog ligger närmare till hands om det skulle krävas ytterligare stimulanser.