Högre inflation i januari  

Svenskt inflationsutfall för januari 2024 var mestadels i linje med förväntningarna men givet att det var årets första utfall finns många detaljer att analysera. Bland annat driver hushållens räntekostnader fortfarande inflationstakten. Danske Banks chefekonom, Michael Grahn kommenterar här utfallet som menar att Riksbanken kommer att sänka styrräntan i sommar.