Inflationen i februari lägre än väntat

Enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån (SCB), sjönk inflationen enligt måttet KPI till 4,5 procent i februari. Det var något lägre än vad marknaden hade förväntat sig. Inflationen enligt måttet KPIF, vilket är det mått som Riksbanken tittar på mest, föll till 2,5 procent. Riksbankens mål är 2 procent. Frågan är om de nya siffrorna innebär att Riksbanken kommer att sänka styrräntan tidigare än väntat? Danske Banks chefekonom, Michael Grahn, kommenterar.