Veckobrev: Kampen mot inflationen är inte över

Kärninflationen är fortsatt hög, men börserna steg under veckan som gick. Ett globalt index lyfte 1,9 procent med amerikanska aktier i täten tack vare en fortsatt stark kursutveckling för de stora teknikbolagen. Stockholmsbörsen steg drygt 2,6 procent förra veckan, och sedan årsskiftet summerar uppgången till drygt 10 procent. Volatiliteten på aktiemarknaden har sjunkit den senaste tiden tack vare den fortsatta styrkan i ekonomin, men samtidigt har volatiliteten på räntemarknaden ökat till följd av stigande förväntningar på hur mycket centralbankerna kommer att behöva höja styrräntorna för att dämpa inflationen.

Förra veckan fick vi preliminära inflationssiffror för euroområdet i februari som visade att prisökningarna uppgick till 8,5 procent i årstakt. Det var lägre än under januari, men högre än förhandsestimaten. Kärninflationen fortsatte oväntat att öka från 5,3 procent i januari till 5,6 procent i februari. Prisökningarna är breda och spänner över många varor och tjänster. Europas arbetsmarknad har samtidigt förblivit mycket stark, och sammantaget talar det för att ECB kommer fortsätta att höja räntan under hela första halvan av 2023. Marknaden prisar nu in att styrräntan toppar på 4 procent i sommar, vilket är i linje med våra prognoser. Vad gäller de ekonomiska utsikterna i Europa så ser de ljusare ut nu än i höstas, då en recession såg närmast oundviklig ut. Dels har vi undvikit en energikris tack vare milt väder, och dessutom gynnas europeiska bolag av att Kina öppnar upp. Till följd av detta väntas tillväxten bli positiv, men mycket låg under det kommande året. Motvinden för ekonomin väntas dock tillta i takt med att ECB höjer styrräntan. Vi behåller en undervikt i europeiska aktier.

Maria Landeborn, senior strateg Danske Bank

Kina har under helgens partikongress annonserat ett BNP-mål för 2023 på omkring 5 procent, vilket är något lägre än de flesta prognoser inklusive vår egen på 5,5 procent. För tillfället är den kinesiska ekonomin inne i en kraftig expansionsfas efter fjolårets covid-nedstängningar, och inköpschefsindex som släpptes förra veckan visade på rejäla lyft för både industri och tjänstesektor under februari. Den kinesiska börsen har däremot fallit tillbaka den senaste tiden, men vi väntar oss förnyade uppgångar under våren då starkare ekonomisk tillväxt lyfter vinsterna i bolagen. Ökad tillväxt i Kina väntas både gynna andra asiatiska ekonomier och råvaruexporterande tillväxtländer. Vi behåller en övervikt i tillväxtmarknadsaktier.

Vi har nyligen höjt rekommendationen för aktier från undervikt till neutral, då vi ser ljusare utsikter för ekonomin i närtid vilket väntas ge generellt stöd åt börserna. Samtidigt ser vi en risk för att det senaste årets kraftiga räntehöjningar gradvis kommer att slå igenom i kostnaderna för hushåll och företag, vilket bör dämpa tillväxten i ekonomin – frågan är bara hur mycket. Kampen mot inflationen är heller inte över ännu och de närmaste månaderna väntas centralbankerna fortsätta höja styrräntorna i väntan på tecken på att åtstramningen biter. Till och från kan detta fortsätta skapa oro på marknaden, och då kan ny volatilitet blossa upp. Enskild makrostatistik kan också få mycket fokus i jakten på ledtrådar till hur framtiden ser ut.

Du kan höra mer om vår uppdaterade investeringsstrategi i vår senaste podd.

På agendan

Veckans tyngsta hållpunkt är den amerikanska jobbrapporten för februari som släpps på fredag. Den förra rapporten för januari var urstark och blev startskottet för en period av stigande räntor och ökad volatilitet på börserna. Under februari väntas arbetslösheten i USA ha förblivit oförändrad på 3,4 procent, medan löneökningarna väntas ha accelererat från 4,4 till 4,7 procent i årstakt. Om fredagens siffror kommer in starkare än förväntat kan det leda till ökad oro på marknaden igen då det ökar pressen på Fed att fortsätta höja räntan. På tisdag och onsdag finns också en möjlighet att vi får mer insikt i hur den amerikanska centralbanken resonerar kring inflation, arbetsmarknad och kommande räntehöjningar för då frågas Jerome Powell ut i den amerikanska kongressen.

För europeisk del får vi detaljhandelssiffror för januari idag, måndag.