Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Inflationssiffror för april – väldigt goda nyheter

Aprilinflationen kom ut lägre än vad marknaden väntat. Klädpriserna, hyrorna och priser på möbler och hushållsvaror var lägre. Men det som tryckte upp bilden lite var resandet. Michael Grahn, Chefekonom på Danske Bank Sverige kommenterar på inflationssiffrorna för april.