Stefan Mellin
Valutastrateg, Danske Bank Sverige

Tvära kast kring Riksbankens nya kronsyn

En ny kronsyn betyder inte att Riksbanken helt plötsligt har en helt annorlunda prognos på kronan än tidigare. Målet att kronan ska stärkas står fast – men synen på kronan är konsekvent för positiv.


Riksbanken har nyligen haft ett möte där de diskuterade kronans styrka. Trots att de alltid strävar efter att stärka kronan så finns det faktorer som kan påverka dess riktning. Sparandeöverskottet i Sverige tenderar att stanna eller placeras utomlands, vilket kan motverka inflödet från exportintäkter. Dessutom investeras sparande i utländska tillgångar som kan öka i värde när kronan försvagas, vilket alltså innebär att en negativ kronutveckling inte är enbart negativt.

Stefan Mellin, valutastrateg Danske Bank

En annan fråga som väckts är om Riksbanken har en kovändning i sin kronsyn. Under förra året visade de en tydlig nonchalans gentemot kronan – medan de i februari i år poängterade hur viktig kronan var för penningpolitiken. I februariprotokollet fanns hela 46 omnämnanden av kronan jämfört med i genomsnitt 1,8 omnämnanden under 2022. Detta kan tyda på att Riksbanken har ett asymmetriskt förhållningssätt till växelkursen: den är helt avgörande när inflationen är för låg, men mindre viktig när inflationen är för hög.

Samtidigt har Riksbanken med Thedéen i spetsen målat upp en positiv bild av den svenska ekonomin och bostadsmarknaden, som enligt honom inte alls ser så svag ut som den oro som utländska investerare känner bottnar i. Försäljningen av statsobligationer behöver dock förmodligen lite Sverigereklam. Förhoppningen är att locka utländska investerare, men det är inte säkert att de kan konkurrera med tyska och amerikanska obligationer som i många investerares ögon upplevs som ett tryggare alternativ.

En fråga som återstår är hur Riksbanken nu ser på kronan. De har uttalat att växelkursen är ett medel, inte ett mål, men samtidigt strävar de alltid efter att stärka kronan. Det återstår att se om Thedéen och Riksbanken har ändrat sin syn på kronan och om deras prioriteringar har förändrats. Aprilmötet kommer att avslöja mer information om deras syn på kronan.