Överraskande låg inflation i mars – hur kommer Riksbanken agera nu?

Inflationen i mars enligt måttet KPIF, sjönk till 2,2 procent i årstakt, från 2,5 procent i februari. Detta var lägre än vad marknaden och även vad Riksbanken hade förväntat sig. Innebär det här att en sänkning av styrräntan sker redan i maj? Danske Banks chefekonom Michael Grahn kommenterar.