4 Feb 2020

Marknadsguiden

Förra årets stora teman var Brexit, handelskrig och till vilken mån detta skulle påverka den globala ekonomin. Fokus låg även på världens centralbanker. Under 2020 kommer förmodligen både handelskriget och Brexit vara med oss hela året och oroa marknaden. Corona viruset har även satt sina spår, förutom att världens börser har fallit så har även kronan sjunkit rejält under januari månad. Josephine Maxén och Jesper Petersen sammanfattar den senaste utgåvan av Marknadsguiden, där de tar pulsen på marknadsläget, konjunkturen och kronan.