Äggproducenter i kris trots påsk och Corona-hamstring

Svenska äggproducenter kämpar för sin överlevnad trots att påsken står för dörren och Corona-viruset inneburit en hamstring av ägg.

Konsumtionen av ägg peakar under påsken. Under 2019 konsumerade svenskarna 3 000 ton ägg vilket motsvarar drygt 50 miljoner ägg under påskveckan. Men det är inte bara under påsken som svenskar äter ägg. Konsumtionen ökar generellt i landet. Under 2010-talet har konsumtionen ökat med närmare 35 procent enligt statistik från branschorganisationen Svenska ägg.

– Ägg är en populär och viktig proteinkälla och vi använder mer ägg än någonsin i vår matlagning. I och med att svenska producenter levererar en garanterat salmonellafri produkt så kan vi stolt säga att svenska ägg håller världsklass, säger Emma Frödå, lantbruksexpert på Danske Bank i Sverige.

Konsumentprisindex tyder inte heller på att priset på ägg skulle vara ett hinder för lönsamhet i branschen.

– Tittar vi på statistiska centralbyråns konsumentprisindex så har priset på ägg för konsument följt prisutvecklingen för resten av dagligvaruhandeln. Men det har varit svårt för producenterna att få ta del av den positiva utvecklingen. Marginalerna försvinner i grossistleden och i butik, berättar Emma Frödå.

Tvärt emot andra branscher så har Corona-krisen inte slagit hårt mot konsumtionen av ägg. Det har snarare inneburit en tillfälligt ökad försäljning.

– Vi har fått signaler från branschen att Corona-krisen lett till hamstring av ägg. Svenskarna har passat på att baka och använda mycket ägg de senaste veckorna då vi är hemma mer. Men samtidigt leder det troligtvis till att vi köper lite mindre ägg till påsk, säger Emma.

Så varför är det då kris bland Sveriges äggproducenter när de flesta kurvorna pekar uppåt?

– De största orsaken till situationen i branschen är en tydlig överproduktion av ägg i landet då antalet hönsplatser har ökat. Det leder såklart till en hög konkurrens och prispress som följd. Den andra stora faktorn som äggproducenterna kämpar mot är en svag svensk krona som driver upp kostnaderna för import av exempelvis foder och emballage, säger Emma Frödå.