Här räknar vi med bäst avkastning nästa år – ny rapport ute nu

Den globala återhämtningen är stark just nu och vi förväntar oss att den ekonomiska utvecklingen fortsätter på samma sätt nästa år, och att aktier även fortsättningsvis ger bäst avkastning.

Därför går vi in i det nya året med en övervikt i aktier och en motsvarande undervikt i obligationer.

Rent konkret så räknar vi med att aktier kommer att ge en avkastning på 8-12 procent under de kommande 12 månaderna. För en svensk investerare kan avkastningen däremot bli något lägre beroende på hur den svenska kronan fortsätter att utvecklas mot andra valutor.

Vår senaste QuarterlyView_Q12018_SE innehåller några allmänna slutsatser där vi beskriver Danske Banks prognos för finansmarknaderna under 2018.

Marknadens tyngsta drivkrafter Flera omständigheter talar för att den ekonomiska återhämtningen fortsätter att vara gynnsam för finansmarknaderna.

  • Globalt sett fortsätter centralbankerna att driva en expansiv politik med låga räntor som stödjer finansmarknaderna, ett scenario som vi tror kommer fortsätta nästa år. Trots att den amerikanska centralbanken har börjat höja räntan sker det långsamt och kontrollerat för att återhämtningen inte ska spåra ur.
  • Samtidigt har vi en attraktiv kombination av positiv tillväxt och låg inflation, som historiskt sett brukar bilda ett gynnsamt klimat för finansmarknaderna.
  • Och sist men inte minst har företagen ökat sina investeringar i bland annat ny produktionsutrustning, vilket bidrar till en fortsatt uthållig ekonomisk tillväxt.

Därför förväntar vi oss även att företagen kommer att kunna öka sin omsättning nästa år, och när företagen tjänar mer pengar brukar det också översätta till stigande aktiekurser. Nu är frågan givetvis var vi ser störst potential för kursökningar.

De två mest attraktiva regionerna Ur ett regionalt perspektiv tror vi på aktier från Europa och USA, som just nu visar starkast tillväxttakt.

I USA är förväntningarna på skattereformen höga, som man räknar med ska öka bolagens resultat. I Europa tror vi att bland annat en konsolidering via fusioner och uppköp kommer bidra till att stärka de europeiska börserna.

De fyra mest attraktiva sektorerna

Sett på sektornivå så föredrar vi just nu aktier inom finans, råvaror, IT och hälsovård.

Finansaktier med bankerna i spetsen går bra just nu när räntorna är på väg upp, och sektorer som råvaror och IT rider på vågorna av en hög efterfrågan och bra priser, eftersom många företag ökar sina investeringar och vi just nu är inne i vad man kan kalla för säljarens marknad. Slutligen tror vi att hälsovårdssektorn kommer att gynnas av flera läkemedelslanseringar, som vi inte tror är inprisade i aktiekurserna än.

Bubbla eller inte En viktig fråga för 2018 kommer att vara när aktiemarknaden når sin topp. Efter en stark uppgång kommer alltid en försvagning, och ju längre återhämtningen varar desto närmare kommer vi toppen av krönet.

Historiskt sett är det svängningar i konjunkturen som utlöst de större och mer långvariga fallen på aktiemarknaden. Tyvärr är det nästintill omöjligt att förutse när luften går ur den nuvarande högkonjunkturen, och aktiemarknaden peakar.

Just nu ser vi dock inga tecken på någon aktiebubbla. Vi bedömer att bolagens ökande intäkter hittills har rättfärdigat de kursökningar vi sett, och att trenden kommer att fortsätta nästa år. Om den ekonomiska tillväxten och bolagens intäkter slutar att leverera efter förväntan, exempelvis på grund av att räntorna stiger mer och snabbare än förväntat, kan detta givetvis drabba aktiekurserna. Men det är inte ett scenario som vi förväntar oss under nästa år.

Samtidigt finns andra risker som kan påverka börserna, såsom geopolitiska risker i Nordkorea och Mellanöstern. Det här är faktorer som kan utvecklas till att påverka finansmarknaderna negativt. Även Kina kan potentiellt utlösa en korrigering på aktiemarknaden om tillväxten inte blir lika hög som förväntat nästa år.  Läs rapporten här  QuarterlyView_Q12018_SE