Danske Banks chefstrateg behåller sin positiva syn på aktier

Donald Trumps handelskrig eskalerar. Förra torsdagen meddelade den amerikanske presidenten att han inför strafftullar på kinesiska varor för cirka 60 miljarder dollar, och under natten svarade kineserna med en höjd tullavgift på 128 amerikanska produkter, däribland griskött, sojabönor och stålrör. Omedelbart drabbar det kinesiska gensvaret amerikanska varor för cirka 3 miljarder dollar per år.

Donald Trumps utspel sänkte de globala aktierna och Kinas svar på sak har ytterligare accelererat kursrasen.

Hittills har finansmarknaderna varit hoppfulla och inte sett risken för ett omfattande handelskrig som speciellt hög, men de senaste tullsatserna från USA och Kina har ändrat deras bild och gett anledning till ökad oro. Utvecklingen har utlöst investerarflykt från riskfyllda tillgångar som aktier mot säkerhet i guld och obligationer.

Risken har ökat Med den senaste utvecklingen har risken för ett fullskaligt handelskrig ökat. Vi ska komma ihåg att det kinesiska gensvaret på Trumps tullavgifter hittills är mer symboliska än de har haft en verkligt allvarlig ekonomisk effekt. Strafftull på amerikanska varor för 3 miljarder dollar är enligt oss en signal om att Kina inte vill bidra till att handelskriget eskalerar och att de är öppna för förhandling. Men naturligtvis måste de på något vis reagera på amerikanernas tilltag, även om detta kan leda till att konflikten eskalerar. Att inte göra något alls är inte politiskt acceptabelt.

Inte desto mindre har kinesernas gensvar ökat risken för ett omfattande handelskrig, och en reaktion från investerarna är väntad. Den närmaste tiden kommer fortsatt osäkerhet råda men vi avvaktar hur situationen utvecklas, vilket i sin tur gör att volatiliteten fortsätter att hålla i sig. För den riskbenägna investeraren kan de nuvarande kursrasen innebära en köpmöjlighet, men på grund av den höga politiska osäkerheten och oförutsägbarheten föredrar vi att avvakta.

Starka fundamentala faktorer Generellt är vi inte rädda för ett storslaget handelskrig som det på 1930-talet, utan snarare samma handelsspänningar som på 1980-talet. Det är värt att notera att vi fortsätter att gynnas av en global ekonomisk tillväxt, som bland annat stöds av amerikanska skattelättnader som mer än väl uppväger eventuella stigande räntor i USA.

Samtidigt förväntar vi oss en hög intäktstillväxt hos företagen i år, och de grundläggande faktorerna bidrar till fortsatt medvind. Om vi ser till de nuvarande spänningarna på handelsområdet fortsätter vi att vara positiva till aktier och förväntar oss under de kommande 12 månaderna en fortsatt avkastning från globala aktier på 10-12 procent mätt i lokal valuta. Vi håller fast vid vår övervikt på 10 procent i aktier och en motsvarande undervikt i obligationer.