Är utländska aktier värda valutarisken?

När du köper utländska aktier tar du dubbel risk eftersom både aktiens utveckling och valutakurserna påverkar avkastningen. Här ger chefsstrateg Tine Choi sin syn på om det ändå är värt det.

När du investerar i svenska aktier är det enkelt att räkna ut vilken avkastning du får. Stiger kursen gör du en vinst och faller den så gör du förlust. Men så snart du placerar i utlandet tar du dubbel risk. Då är det inte bara aktiekursutvecklingen som avgör avkastningen, utan även valutakursernas utveckling. Det riskerar att vända upp och ner på hela beräkningen när det väl är dags att ta hem vinsten, och det kan påverka avkastningen både positivt och negativt.

Utvecklingen för amerikanska aktier i fjol är ett bra exempel. I dollar räknat var 2017 ett fantastiskt år, då det amerikanska aktieindexet S&P 500 steg med 21,8 procent. Men tyvärr föll dollarkursen så mycket under året att svenska investerare fick nöja sig med en avkastning på 10,3 procent räknat i svenska kronor.

”Om dollarn faller blir dina amerikanska aktier värda mindre i svenska kronor och som exemplet visar kan förändringar i valutakurserna ha en mycket stor påverkan”, säger Danske Banks chefsstrateg Tine Choi.

Är det värt att investera i utländska aktier när valutakursförändringarna kan äta upp en så stor del av avkastningen?
”Ja, det är det. På kort sikt kan valutakurserna slå hårt, men sett över en längre tid så är erfarenheten att valutaeffekten mer eller mindre jämnas ut. Vissa år ger valutakursernas utveckling medvind, andra år motvind. I gengäld får du en värdefull riskspridning genom att investera i flera länder och regioner. Då är du mindre sårbar om vissa länder eller regioner har en sämre utveckling än andra. Riskspridningen kan ge dig en högre riskjusterad avkastning, alltså en högre förväntad avkastning i förhållande till den risk du tar.”

Var är valutarisken störst?
”Valutarisker finns på alla utländska aktiemarknader, oavsett om du investerar i aktier i Tyskland, Japan, USA, Kina eller något annat land. Samtidigt blir valutarisken större ju kortare placeringshorisont du har och ju mer du koncentrerar dina investeringar till enskilda valutor. Om du till exempel enbart placerar i amerikanska aktier så svänger hela portföljen i takt med dollarns kurs mot svenska kronor.”

Ska man som investerare fokusera på de länder och regioner där man väntar sig medvind från valutakurserna? Till exempel investera i amerikanska aktier om man tror att dollarn ska stärkas?
”Valutakurserna har en tendens att leva sitt eget liv och är svåra att förutsäga, så det är vanskligt att ta den förväntade utvecklingen på valutamarknaderna som riktmärke för sina aktieplaceringar. Och även om vi väger in våra förväntningar på en viss valuta så är valutakurserna aldrig avgörande när vi rekommenderar utländska aktier. Det är alltid vår bedömning av aktiernas kurspotential som avgör, oavsett om vi tittar på en enskild aktie eller en hel region eller sektor.”

”Man ska också komma ihåg att en valutaförsvagning inte måste vara negativ. Om dollarn försvagas är det till exempel positivt för de amerikanska exportföretagen eftersom det stärker deras konkurrenskraft. Det kan lyfta både resultatet och aktiekursen och därmed kompensera utländska investerare för valutakursförlusten.”