Är vi beredda att betala priset för hållbarhet?

Det är en illa dold hemlighet att priset för att släppa ut koldioxid har varit alldeles för lågt, alldeles för länge. I gengäld har priset de senaste veckorna stigit snabbt i samband med att EU’s Fas 4 introducerades i januari – från omkring USD 5 / ton för tre år sedan till nära 40 USD / ton.

Flera bedömare räknar med att utsläppspriset stiger vidare mot 50 USD inom bara ett par år och det finns till och med de som menar att prisnivåer runt 100 dollar per ton är mer än möjliga. En av dessa är Nobelpristagaren Joseph Stiglitz, som i en rapport sammanställt olika modellresultat för det koldioxidpris som krävs för att vi ska hålla oss innanför Paris-avtalet tvågradersmål. Olika centralbanker, t ex Bank of England, anger också att ett pris i den storleksordningen krävs för att hålla ned utsläppen i linje med Paris-avtalet.

Hamnar vi på dessa nivåer för utsläppsrätterna så börjar det bli svettigt för många företag. De flesta inom metall-, bygg- och energisektorn kommer att visa röda bokslutssiffror även under ”normala” år när priset på utsläppsrätterna ligger på en så hög nivå. Om de inte kan föra vidare sina högre kostnader till konsumenterna vill säga…

Det är här kraftigt högre klimatkostnader kan komma att driva på inflationen – Greenflation. Det är svårt att välja bort värme, tak över huvudet och transporter och företagen inte bara behöver, de kan och kommer höja priserna!