Så påverkar de nya reglerna dig som har leasingbil

Uttrycket bonus malus är latin och betyder bra – dåligt. Målet med bonus malus systemet är att få fler att välja miljöanpassade fordon och därmed bidra till att uppnå klimatmålen om en fossilfri fordonsflotta. Ett av etappmålen är att utsläppen från inrikes transporter (exklusive inrikesflyget) ska minska med 70 procent 2030 jämfört med 2010. För att nå dit införs nya regler som belönar eller beskattar fordon inköpta efter 1 juli 2018, baserat på mängden utsläpp av koldioxid. Vi vänder oss till Jens Jakobsson, Head of Vendor Cars på Danske Bank, för att reda ut hur de nya reglerna kan komma att påverka dig som är företagare.

Vilka berörs av bonus malus?

De fordon som påverkas är enbart nya personbilar i klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar. Befintliga bilar och fordon som registreras före 1 juli 2018 berörs inte av bonus malus systemet. De regler som gällde vid bilens registrering kommer att fortsätta gälla.

Vad innebär de nya reglerna?

Bonus malus systemet innebär att bilar med lågt koldioxid utsläpp mellan 0–60 gram kommer att få en bonus efter inköpstillfället, vilken ersätter den tidigare supermiljöbilspremien. Bilar med noll utsläpp premieras med upp till 60 000 kr och den summan minskar linjärt till 10 000 kr för bilar med en utsläppsnivå upp till 60 gram. Bonusen får uppgå till max 25 procent av bilens pris. Gasbilar kommer att få en bonus på 10 000 kronor. Bensin- och dieseldrivna fordon som släpper ut över 95 gram koldioxid per kilometer får en extra fordonsskatt (malusen) som tas ut under 3 år. Beloppen är 82 kr/gram för utsläpp över 95 g/km och 107 kr/gram över 140 g/km. Från det fjärde året och därefter är beloppet 22 kr/gram koldioxid utöver 111 g/km. Från och med 1 januari 2020 kommer mätningarna baseras på EU’s nya körcykel WLTP*1 men under en övergångsperiod grundas de på körcykeln NEDC*2.

Detaljerad information om de nya reglerna, gränsvärden och belopp kan man läsa mer om på Regeringens webbplats.

Hur kommer företag med leasingbilar att påverkas?

Företagen kommer inte att beröras av bonus malus förrän man står inför att välja nya bilar till sin bilpark. Så lite förenklat kan man säga att framtida leasingkostnader kommer att påverkas av valet av bil, både modell och utsläppsnivå. Mitt tips är att ta hjälp av sin bilåterförsäljare och oss på Danske Finans (Danske Banks finansbolagsverksamhet för leasing) för att forma en bilpark till en så kostnadseffektiv lösning som möjligt. En annan viktig aspekt att ta hänsyn till, förutom behov, kostnader och nya regler, är företagets egen miljöpolicy och vad man vill signalera till sina kunder. En av de stora fördelarna med leasing är att investeringskostnaden är känd på förhand och kan fördelas över flera år. Det kan göra stor skillnad att kontakta oss innan man tar stora beslut gällande företagets framtida leasingbilar, sammanfattar Jens.

Vill du veta mer om leasing?

Kontakta Kundservice Företag via telefon 0752-48 49 30. Du kan också chatta med oss via webben eller från inloggat läge i internetbanken.

Du kan läsa mer om billeasing för företag på danskebank.se

*1 Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure

*2 New European Driving Cycle

Källor: www.regeringen.se