Blir fredagen den 13:e en mardröm för investerarna?

Imorgon, fredag, är det månadens trettonde dag, ett illavarslande datum som har gett namn åt en serie skräckfilmer, och eventuellt väntar även ett skräckscenario för börserna. Oavsett vilket går startskottet för den amerikanska rapporteringsperioden på fredag och efter det följer Europa och Sverige.

Den här gången är vi mer spända än vanligt på vilka siffror som kommer att visas eftersom bolagen nu sätter ord på de förväntade effekterna av handelskriget.

”Om vi tittar på de råa siffrorna borde dessa uppvisa en hög omsättningstillväxt för bolagen det första halvåret. Den stora frågan är emellertid hur handelskriget påverkar deras prognoser för framtiden, inte minst den framtida investeringsaktiviteten”, säger Danske Banks seniorstrateg Lars Skovgaard Andersen.

Varför är bolagens investeringsaktivitet så viktig?
”Eftersom vi befinner oss i den senare fasen av den ekonomiska uppgången, med bolagens investeringar som en avgörande drivkraft för att den består, är detta förutsättningen för fortsatt stigande aktiekurser.

Tidigare fick uppgången bland annat näring av centralbankernas expansiva penningpolitik, men stimulanspaketens har gradvis fasats ut. Bolagens investeringar är så att säga den sista skjutsen på vägen i den ekonomiska uppgången”, säger seniorstrategen.

Hur påverkar handelskriget bolagens investeringsaktivitet?
”Det skapar osäkerhet. Ingen vet om det kommer att eskalera ytterligare och hur länge det kommer att pågå. Det finns en oro för att handelskriget får företagen att hålla på sina investeringar och att detta i sin tur drabbar den globala tillväxten. Därför är vi extra spända på vad bolagen har att säga”.

Vilken effekt får handelskriget på bolagens intäkter?
”Handelskriget kan få bolag att skruva ner förväntningarna på den förväntade vinsten resten av året. Exempelvis har Daimler, som tillverkar Mercedez-Benz-bilar, som första stora bolag sänkt sin vinstprognos för 2018 till följd av handelskriget. Kina har lagt strafftull på bilar från USA och Daimler tillverkar Suvar för den kinesiska marknaden i USA.

Även om en sänkt vinstprognos påverkar varje enskilt bolag negativt och kan drabba aktiemarknaden, är vi ännu mer intresserade av bolagens investeringsaktivitet på grund av den betydelse den har för den allmänna ekonomiska tillväxten”.

Bör investerare sälja sina aktier innan rapporteringsperioden inleds?
”Det beror helt på varje enskild investerares riskprofil och strategi. Vi reducerade nyligen aktieandelen i våra portföljer, men fortsätter att ha en lätt övervikt på aktier. Det innebär att vi nu har en högre andel aktier i våra portföljer än vad vi räknar med att ha på lång sikt”.

Hur tror du att börserna kommer att utvecklas framöver?
”Vi förväntar oss kursökningar det kommande året men med viss osäkerhet längs vägen. Vi tror fortfarande att den ekonomiska tillväxten är stabil och även att aktierna är rimligt prissatta i förhållande till den förväntade vinsten. Däremot har risken ökat avsevärt de senaste månaderna.