Lars Mac Key
Lars Mac Key
Chef, DCM Gröna obligationer, Danske Bank Sverige

Blomstrande start på året för grön finansering

Gröna obligationer slog rekord på en optimistisk euromarknad
Under första kvartalet sattes nya rekord för gröna obligationer. Utgivning av gröna obligationer ökade med 18 % från 45 miljarder dollar under första kvartalet 2018 till 53 miljarder dollar under motsvarande period 2019. EUR- och SEK-marknaden för gröna obligationer stack särskilt ut med tillväxt på 70 % respektive 75 %, och tillsammans stod de för över hälften av alla utgivna gröna obligationer under kvartalet.

För EUR var det företagsobligationerna (8 miljarder EUR) som stod för den största delen av tillväxten, med såväl återkommande emittenter som nykomlingar. Även finansiella institutioner hade ett fantastiskt kvartal (4,7 miljarder EUR, upp från 1,6 miljarder) med nykomlingar såsom Danske Bank, Leaseplan och Citigroup, och tidigare emittenter såsom BNP och ING.

Gröna trenden fortsatt stark särskilt i Sverige
Gröna obligationer uppgick till 42,2 miljarder SEK under första kvartalet vilket innebär en ökning på 75 % jämfört med det tidigare rekordbeloppet för motsvarande kvartal 2018. Redan under första kvartalet 2019 gavs det ut mer gröna obligationer än de 38 miljarder SEK som gavs ut helåret 2017. Andelen gröna obligationer utgör nu även en allt större andel av den totala obligationsmarknaden, under första kvartalet var 18 % av alla obligationer i SEK gröna.

En av de mest tongivande obligationerna under inledningen av året var SCBC:s gröna säkerställda obligation om 6 miljarder SEK, vilket var den första i SEK att finansiera bolån och fastighetslån. Utöver SCBC gav även DNB Boligkreditt ut en grön säkerställd obligation på 3 miljarder SEK som i mars utökades med ytterligare 5,5 miljarder, vilket gör denna gröna obligation om 8,5 miljarder SEK till den största gröna obligationen i SEK någonsin. Danske Bank agerade joint book runner i både SCBC och i utökningen av DNB Boligkreditt. Första kvartalet var färgat av antalet nya emittenter såsom SCBC, DNB Boligkreditt, Stora Enso, Electrolux, Nobina och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

Danske Bank lanserade ett eget ramverk- och gav ut sin första gröna obligation
I mars lanserade Danske Bank ett ramverk för gröna lån och obligationer. Ramverket innebär att alla bolag i koncernen (Danske Bank, Realkredit Danmark, Danske Hypotek och Danske Mortgage Bank) kan ge ut gröna obligationer under samma plattform. Danske Banks ambition är att öka sin andel av gröna lån och obligationer betydligt under kommande år och underlätta finansieringar av klimatvänliga byggnader och tekniker som främjar hållbar tillväxt.

”Vårt eget nya ramverk är en del av vår långsiktiga strategi att konkret bidra i omställningen till en ekonomi utan koldioxidutsläpp. Vi tror att investerare kommer att vilja vara med och finansiera detta via gröna obligationer, inklusive gröna hypoteksobligationer, som gör att vi kan erbjuda lån som har en positiv inverkan på miljön”, säger Samu Slotte, chef för hållbar finansiering inom Danske Bank.

Som en följd av det nya ramverket gav Danske Bank ut en första femårig grön obligation om 500 miljoner EUR. Obligationen kommer att användas för att finansiera en låneportfölj med gröna initiativ som främjar övergången till hållbara, klimatsmarta ekonomier med låga koldioxidutsläpp. Det kan röra sig om gröna fastigheter och förnybar energi i form av nordiska vattenkraftverk eller vindkraftparker på land och till havs. Den första gröna obligationen togs emot mycket väl av investerare.

Dessutom har Realkredit Danmark, Danske Banks hypoteksbolag, lanserat sin första gröna hypoteksobligation på den danska marknaden. Den är riktad till kommersiella kunder med grön profil som vill finansiera klimatvänliga byggnader som kan uppnå energiklass A eller B.

Danske Bank är den högst rankade nordiska banken inom gröna obligationer
Under första kvartalet 2019 rankades Danske Bank som nummer 9 i Bloombergs Global Green Bond League Table och även den högst rankade nordiska banken inom gröna obligationer.

”Marknaden för gröna obligationer har sett en stark tillväxt under början av året. Vi är mycket stolta över att vara bland de banker som leder denna tillväxt globalt och bidrar i omställningen till en grönare ekonomi”, säger Lars Mac Key, chef för DCM Sustainable Bonds inom Danske Bank.