Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Börsen håller modet uppe och Riksbanken lämnar räntebesked

Kina visar tecken på vändning
Även om globala aktier inte rörde sig nämnvärt i någon riktning veckan innan påsk, så lades ändå grunden för en mer fundamentalt driven börsuppgång. Kina har länge varit den primära källan till oro för en kraftigare global inbromsning, men den kinesiska statistik som kommit in fortsätter peka på en vändning. Förra veckan kom överraskande starka siffror för både BNP-tillväxt, detaljhandel och industriproduktion. Bara ett par dagar tidigare publicerades också exportsiffror som låg betydligt högre än väntat. Såväl det väntade handelsavtalet med USA som stimulanser i form av skattesänkningar, ökad kreditgivning, lägre räntor och sänkta reservkrav på bankerna har bidragit till vändningen.

Mindre roligt är att den ökade aktiviteten i Kina inte har gjort avtryck i andra regioner ännu. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin har fortsatt att vara en besvikelse både i Europa och USA. Om den negativa trenden håller i sig de närmaste månaderna, så kommer det förr eller senare att spilla över på aktiemarknaden. Vi är dock övertygade om att tidvattnet är på väg att vända även i Europa, och vi behåller därför en övervikt i aktier i Europa och tillväxtmarknader med en tonvikt på kvalitetsbolag.

Försiktigt positivt under inledningen av rapportsäsongen
Den här veckan får rapportsäsongen upp tempot. På andra sidan Atlanten släpper Microsoft, Facebook och Twitter rapporter. För svensk del väntar bland annat Volvo, Atlas Copco och Swedbank. Den generellt avtagande vinsttillväxten är i fokus det här kvartalet, men så här långt har bolagen slagit de lågt ställda förväntningarna och rapporterna har tagits emot försiktigt positivt. Vi ser för närvarande högst potential i industrisektorn som ser attraktiv ut ur ett makro- och värderingsperspektiv. Vi är också positiva till tekniksektorn, där vinsttillväxten på lång sikt ser solid ut, andelen kvalitetsbolag är hög och många bolag lämnar utdelning.

Redan idag, tisdag, väntas också spännande makrostatistik i form av försäljning av nya bostäder i USA. På fredag kommer amerikanska BNP-siffror för första kvartalet. Även om siffran är bakåtblickande, har den ändå potential att driva marknaden beroende på hur den står sig i förhållande till den förväntade tillväxten på 1,8 procent i årstakt. För europeisk del är rapportsäsongen ännu i sin linda. Veckans största händelser blir därmed konsumentförtroende som publiceras löpande, samt tyska Ifo-index på onsdag.

Riksbanken håller fast vid en räntehöjning till i höst – än så länge
På torsdag lämnar Riksbanken ett nytt räntebesked. Vi förväntar oss inte att man rör vare sig reporäntan eller räntebanan vid det här mötet, utan att Ingves fortsätter att flagga för en räntehöjning på 0,25 procent under hösten och att reporäntan därmed är 0 procent vid årets slut. Mest intressant blir det att se om prognosen för inflationen justeras ner efter den senaste tidens svaga siffror som legat betänkligt under Riksbankens förväntningar. Vår bedömning är att Riksbanken så småningom kommer att skjuta upp höstens räntehöjning baserat på dels svagare inflation, men också att det finns tecken på att den svenska arbetsmarknaden håller på att kylas av. Därmed blir torsdagens konjunkturrapport från KI av intresse, då den bland annat innehåller information om företagens anställningsplaner.