Börsveckan 5 februari

När det gäller den internationella rapportsäsongen så kan vi se att drygt hälften av alla amerikanska bolag redan har släppt sina resultat som vanligt har det varit lite bättre än väntat men det mest positiva är att bolagen har blivit mer optimistiska när de pratar in framtiden. För svensk del ser det också ut som den värsta konjunktur inbromsningen ligger bakom oss och även bolagen vittnar om lite ljusare tider och att den värsta avmattningen redan har varit.