Chefsstrategen Tine Choi ”Värsta tänkbara resultat i brittiska valet”

Hur ser du på det brittiska valet?

Som det ser ut just nu har vi ett valresultat som innebär ett så kallat hung parliament, där premiärminister Theresa May och hennes konservativa parti förlorat sin majoritet, och där vi nu bara kan spekulera i vilka partier May och Labours Jeremy Corbyn kan få med sig för att bilda majoritet. Det här kan innebära en period av osäkerhet, inte minst vad gäller Brexit, där May talar för ett totalt utträde ur EU medan Corbyn vurmar för en mjukare version med ett Storbritannien som gärna vill bli kvar på den inre marknaden.

Hur ser du på valresultatet ur ett investerarperspektiv?

Sett ur ett investerarperspektiv så är valresultatet det sämsta tänkbara. För finansmarknaderna hade önskescenariot varit en betydande majoritet för vinnaren av valet, oavsett vem som vann. Ett brett folkligt stöd skulle kunna lugna motståndarna, så att det inte skulle råda några som helst tvivel om Storbritanniens framtida riktning. Nu är vi istället i den helt omvända situationen med massor av osäkerhet, och det kommer att bli svårt att hitta en gemensam utgångspunkt för Brexitförhandlingarna, och finansmarknaderna hatar verkligen osäkerhet.”

Hur ska man agera som investerare?

Valresultatet ökar den politiska osäkerheten framöver och det kan leda till ökade svängningar på börsen. Vi förväntar oss inte någon större effekt på den europeiska aktiemarknaden och som investerare bör man hålla fast vid sin strategi. Valresultatet ändrar knappast den fundamentalt positiva utvecklingen där vi ser en ekonomisk återhämtning i Europa just nu, vilket både bolagens vinster och aktiekurserna gynnas av. Vi behåller alltså en bred övervikt mot europeiska aktier.

Var på finansmarknaderna kommer vi se de största effekterna av valet?

Jag tror att den största effekten av valet på finansmarknaderna kommer bli på valutamarknaden. Det brittiska pundet svänger i takt med informationsflödet om Brexit, och i natt såg vi hur valutan gjorde en djupdykning mot euron till följd av det osäkra utfallet av valet. Pundet har därmed blivit billigare. Samtidigt kan valresultatet också slå hårt mot aktiekurserna för bolag med en stor andel av omsättningen i Storbritannien.

Vad innebär valresultatet för den europeiska ekonomin, exempelvis den nordiska?

Här och nu betyder det ingenting. Vi har levt med Brexit i nästan ett år nu. De ekonomiska effekterna på de nordiska länderna och Europa beror på vilket avtal Storbritannien sluter för tillgång till den inre marknaden, och det vet vi ju inte förrän man har förhandlat klart. Om Storbritannien lämnar den inre marknaden och det slutar med tullavgifter på exportvaror så blir våra varor dyrare att köpa för engelsmännen. Det här drabbar först och främst de bolag som har en stor export till Storbritannien, och för alla nordiska länder är Storbritannien en väsentlig handelspartner.

De direkta ekonomiska effekterna kommer att vara begränsade, men indirekt kan en minskad export till Storbritannien för enskilda företag innebära minskad omsättning och kanske uppsägningar.