Danske Bank är med och tar fram nytt ramverk när Jernhusen emitterar grönt för första gången

När Nasdaq-börsen i Stockholm öppnande igår morse den 21 maj ringde Jernhusen in sin nya gröna obligation om 1,5 miljarder SEK. På plats var bland andra Jernhusens vd Kerstin Gillsbro och finanschef Marcus Jansson. Den gröna obligationen kommer att användas för att finansiera en blandning av hållbara projekt och fastigheter inom Jernhusen för att stödja och utveckla det kollektiva resandet och godsfrakt på järnväg.

Att finansiera sina miljöeffektiva tillgångar med gröna lån eller gröna obligationer har under senare år ökat, då institutionella investerare såsom försäkrings- och pensionsbolag visar stort intresse för att ge lån till projekt som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Intresset för Jernhusens obligation var också mycket stort när den emitterades den 10 april i år och tecknades på kort tid av drygt 20 svenska och internationella investerare.

Ett team från Danske Bank, lett av Lars Mac Key, har agerat rådgivare i arbetet att ta fram det nya ramverk som obligationen vilar på. Ramverket utgår ifrån Green Bond Principles 2017 och drar bland annat upp riktlinjerna för vad likviden från de gröna obligationerna får användas till. Ramverket har granskats genomgående av det oberoende analysinstitutet Sustainalytics med mycket starkt resultat.

– Det har varit spännande och lärorikt att samarbeta med bland andra Danske Bank för att ta fram vår första gröna obligation. Transaktionen som var mycket lyckad ger oss fortsatta möjligheter att finansiera såväl energieffektivisering som utveckling av nya hållbara fastigheter. Vi är nöjda med det stora intresset för obligationen och vi hoppas att vi kommer emittera mer grönt framöver, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

Emissionen gjordes inom ramen för Jernhusens Medium Term Note-program (MTN-program) och har en löptid på fem år. Emissionen är uppdelad på två obligationer, en med fast ränta (1 000 MSEK) samt en med rörlig ränta (500 MSEK). Obligationslånet med fast ränta (ISIN SE0011062801) löper med en ränta om 0,975 procent under fem år. Obligationslånet med rörlig ränta (ISIN SE0011062793) emitterades till en överkurs motsvarande en ränta om Stibor 3M + 0,47 procentenheter under fem år. Obligationerna är nu noterade på Sustainable bond list på Nasdaq OMX Stockholm.

Se mer från klockringningen på Nasdaq här

Om Green Bonds Principles
En förutsättning för de gröna obligationerna är att det finns enhetliga och gemensamma kriterier kring vad som kan anses grönt. Idag används kapitalmarknadsorganisationen ICMAs principer för gröna obligationer, Green Bonds Principles, som först lanserades 2014 och uppdateras årligen. Bakom satsningen står ett par hundra intressenter över hela världen såsom investerare, banker och utgivare av obligationer (emittenter).

Mer information

För mer information om Danske Banks arbete med gröna obligationer, vänligen kontakta Lars Mac Key, Danske Bank Sustainable Products DCM.
För mer information om Jernhusens finansiering och gröna obligationer, vänligen besök www.jernhusen.se/finans