Danske Bank först ut att ansluta sig till PCAF

Som första nordiska bank ansluter sig Danske Bank till Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). PCAF är ett samarbete mellan finansiella organisationer för att utveckla och implementera en metod att mäta koldioxidutsläpp kopplat till lån och investeringar. PCAF blir en viktig del i Danske Banks ambition att främja standardiserad hållbarhetsrapportering och anpassa låneportföljen efter klimatmålen i Parisavtalet.

Roger Josefsson, Hållbarhetschef

– I februari 2020 lanserade Danske Bank nya hållbarhetsmål. Ett av dessa mål är att vår låneportfölj ska vara inriktad mot hållbara investeringar i linje med Parisavtalets klimatmål. Det här är en process som kommer att ta några år att implementera, men ett viktigt steg att ha en tydlig metod att mäta om vi rör oss i rätt riktning. Genom att ansluta oss till PCAF så tar vi det steget, säger Roger Josefsson, nytillträdd hållbarhetschef på Danske Bank Sverige.

Läs mer om Danske Banks hållbarhetsmål

Om PCAF

PCAF skapades av fjorton nederländska finansinstitut 2015 och består idag av mer än 60 banker, investerare och fondförvaltare från fem kontinenter som arbetar tillsammans för att utveckla och implementera en harmoniserad metod för att bedöma utsläppen av växthusgaser i samband med deras lån och investeringar.