Danske Bank marknadsuppdatering 8 december

Det har kommit överraskande starka handelsbalanssiffror från Kina nu på morgonen. Både exporten och importen ökade,12,3% resp 17,7%. Kinas handel har återhämtat sig i år tack vare stark inhemsk efterfrågan. Vi förväntar oss att den kommer vara så fortsatt även under början av nästa år. Samtidigt i Asien visade reviderade BNP-siffror att Japans ekonomi växte dubbelt så snabbt som ursprungligen uppskattats under Q3, 2,5% per år, tack vare stort bidrag från investeringar . USDJPY testar nya highs för månaden nära 113,50, Nikkei går starkast +1,40%  just nu. Ja det har milt sagt varit en bumpy road för EURSEK under veckan, även om kursen stabiliserade sig något under gårdagen. Om denna vecka blev stökig för att Riksbanksledamöter talade i tungor, kan nästa vecka bli mer intressant då vi har mera hårda data. PPM med start måndag, KPI siffror tisdag och Valueguard på torsdag. Den sistnämnda högintressant då våran egen huspris indikator visar på ett stort tapp på hela 4,4% i November. Årets sista payrollsiffra är dagens stora händelse i kalendern. Consensus i marknaden ligger på +195.000 och unemployment rate ligger kvar på 4,1%. Oddsen för en höjning av Fed nästa vecka ligger enligt en undersökning av Bloomberg på 98%. Det är med mao redan klart, och denna siffra är således inte lika intressant för deras vidkommande i alla fall. Veckan avslutas med Michigan conf siffran 16,00 där vi tror den landar på 98,9.

Europeiska kreditindex gick ihop med mindre rörelser under torsdagens handel. ITraxx Europe tajtade med knappa en halv punkt och Crossover stängde drygt 1bp tajtare relativt onsdagens stängningsnivå. Bland europeiska 10-års räntor var utvecklingen mixad med mindre rörelser på båda sidor om nollsträcket.

Intrum presenterade nya finansiella mål under torsdagen. Bolaget avser nu att öka nettovinsten med 75% fram till 2020 (bas 2016), motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 15%, samtidigt som avkastningen på portfölinvesteringar ska uppgå till minst 13% per år. Sett till balansräkningen siktar Intrum på att bibehålla en nettoskuld i relation till ”Cash EBITDA” inom intervallet 2,5x till 3,5x. Vid utgången av Q3 uppgick relationen till 3,5x proforma och justerat för kommande avyttringar. Utdelningspolicyn omfattar att årligen dela ut minst 50% av nettoresultatet.  Realiserade kostnadssynergier efter samgåendet med Lindorff uppges landa omkring SEK190m i årstakt fram emot årsskiftet i år och totalt räknar bolaget med att nå realiserade kostnadssynergier om SEK580m i årstakt mot slutet av 2019.

Wallenius Wilhelmsen Logistics meddelade igår att bolaget förvärvar Keen Transport för USD64m. Keen transport omsatte under 2016 USD82m och genererade ett EBITDA-resultat om USD10m. Finansieringen för transaktionen uppges ske via befintliga kreditfaciliteter. Eniro meddelade under torsdagen att dess rekapitaliseringsplan nu är fullt genomförd. Bolagets emissioner har nu registrerats hos Bolagsverket och i samband med det har Eniros låneskulder reducerats genom amortering, skuldnedskrivningar och bankernas omvandling av låneskuld till aktier. Således har även nya lånevillkor trätt i kraft.

Spelutvecklaren Stillfront annonserade igår att bolaget förvärvar tyska Goodgame Studios (spelutvecklare av ”free-to-play”-spel) för EUR270m. För att finansiera förvärvet uppges att Stillfront avser att ge ut cirka 16,9 miljoner aktier, motsvarande omkring 86% av köpeskillingen. Resterande andel av betalningen ska finansieras via emission av ytterligare SEK390m inom ramen för bolagets befintliga företagsobligationslån. Vidare presenterade Stillfront även nya finansiella mål i samband med annonseringen av affären där bolaget bland annat avser att bibehålla ration mellan nettoskuld och EBITDA under 1,5x framöver.

.