Danske Bank rådgivare när största gröna obligationen ges ut i svenska kronor

Danske Bank har varit rådgivare i arbetet med att ta fram ramverket för Landshypotek Banks nya gröna säkerställda obligation som ska användas till att finansiera initiativ som stöttar det svenska hållbara skogsbrukets bidrag till biologisk mångfald och minskade utsläpp av koldioxid i atmosfären. Danske Bank agerade även joint book runner i samband med emissionen av obligationen om 5,25 miljarder SEK. Intresset var mycket stort när den gavs ut och efter bara en halvtimme var obligationen övertecknad och uppgick till en volym på över 12 miljarder kronor.

Ramverket för obligationen har utvärderats av CICERO och av dem fått det högsta betyget ”Dark Green”. Obligationen bygger på skog med grön skogsbruksplan som inkluderar plan för avsättning till naturskyddsområden eller certifierad skog (PEFC/FSC), utöver det ska fastigheten ha ett mål om minst 5 procent lövbestånd för ökad diversifiering, ökad biologisk mångfald samt stormskydd.

För mer information om hur Danske Bank arbetar med gröna obligationer, vänligen kontakta Lars Mac Key, Danske Bank Sustainable Products DCM.