Danske Invest Sverige Småbolag firar 1 år

Nu är det ett år sedan Danske Bank öppnade Danske Invest Sverige Småbolag för insättningar och det blev en flygande start. Det har varit ett turbulent år på världens börser, där det hösten 2018 noterades stora nedgångar på världens börser och svenska småbolag följde med. Utvecklingen vände tvärt precis innan årsskiftet och trots globala osäkerheter som handelskrig, brexit, italiensk regeringskris och president Trumps twitterstormar har småbolagsindex under året stigit nästan 23%. Danske Invest Sverige Småbolags investeringsfilosofi, att investera i långsiktigt hållbara bolag med förutsättningar att växa sina vinster snabbare än börsen och konkurrenter, har betalt sig väl. Det integrerade hållbarhetsarbetet har bidragit till ökad förståelse av bolagens möjligheter och risker, men också till ett närmare samarbete med bolagen vad gäller bolagsspecifika hållbarhetsfrågor. Under det senaste året har investeringsteamet genomfört mer än 130 hållbarhetsmöten med svenska noterade bolag. Fonden är sedan start upp 10,3% vilket placerar fonden i toppskiktet av konkurrenterna på den svenska marknaden.

– Det är jättekul att se att svenska småbolag fortsätter att leverera fortsatt stark avkastning jämfört med börsen som helhet under året och att vår långsiktiga strategi att hitta långsiktigt hållbara kvalitativa tillväxtbolag har betalat sig så väl. Nu ser vi fram emot fondens andra levnadsår och fortsätter vårt ständiga letande efter de i vårt tycke mest intressanta svenska småbolagen, säger Petter Löfqvist, förvaltare för Sverige Småbolag.