Den svenska kontantdöden accelereras under coronakrisen

När coronakrisen har fått medborgare i flertalet länder att hamstra kontanter gör svenskarna tvärtom. Under de senaste månaderna har kontantanvändningen gått ner med 30 %. Användningen av kontanter är centrerat till en äldre befolkningsgrupp, vilka också är de som i högst grad isolerat sig under pandemin och därmed inte spenderat kontanter i samma utsträckning som tidigare.

Denna beteendeförändring har också gjort att digitala lösningar, exempelvis Swish, har ökat markant – främst bland 65+. Coronapandemin har gjort att den äldre, mer kontantbenägna delen av befolkningen, har fått en skjuts in i digitala betalningslösningar och kommer med stor sannolikhet inte gå tillbaka till samma nivå av kontantbetalningar som innan krisen. Svenskarna har en hög tilltro till elektroniska pengar och kontanternas framtid är sakta men säkert på utdöende.

En annan effekt av coronakrisen är att andelen kontaktlösa köp ökar. Gränsen för kontaktlösa köp höjdes nyligen från 200 kr till 400 kr. I och med att du med ett kontaktlöst köp inte behöver nudda själva terminalen för kortköpet minskar smittorisken markant, och fler än tidigare vågar sig numera på och väljer kontaktlösa köp.