Digital festmåltid i Asien

Den perfekta konsumenten är en person i åldersgruppen 20–35 år som använder internet i mobilen. Dessa ”digitala infödingar” har koll på nätets möjligheter och använder sig av dem. Eftersom de ständigt är uppkopplade via mobilen är steget till att konsumera varor och tjänster ännu kortare för dem än för äldre åldersgrupper som mest använder datorn.

Ingenstans är den här konsumentgruppen större än i Sydostasien. Där finns en dryg tredjedel av världens befolkning och en stor andel stämmer in på beskrivningen ovan. Det här är en grupp som visserligen kan påverka trenderna, men sett ur ett investerarperspektiv skapar de först och främst attraktiva investeringsmöjligheter.

Här spelar inte minst Kina en central roll. Kina har länge arbetat för att ställa om sin ekonomi från produktion av billiga varor till en ny ekonomi mer inriktad på tjänster och konsumtion, och omställningen går snabbt. Aktieindexet MSCI China för den kinesiska aktiemarknaden visar tydligt hur genomgripande den här förändringen är. Runt millennieskiftet utgjorde gamla klassiska sektorer som industri, energi och råvaror nästan 70 procent av indexet. Idag står de bara för omkring 10 procent.

695 miljoner försökskaniner
Ett av myndigheternas verktyg för att driva på den här förändringen är attraktiva villkor för lokala teknikföretag som inordnar sig under det kinesiska regelverket. Teknologi har en nyckelroll i Kinas strävan att göra ekonomin mindre beroende av västerländska konsumenter och bättre rustad för en digital framtid. Det innebär bland annat att många kinesiska techbolag får grönt ljus från myndigheterna för att testa teknik på sätt som europeiska och amerikanska företag bara kan snegla på med avund. Möjligheterna att integrera användarnas personuppgifter i digitala lösningar är ett bra exempel. Och med 730 miljoner kinesiska internetanvändare, varav 695 miljoner är mobila (vilket är fler än i USA och Europa tillsammans), finns det gott om försökskaniner.

Det gör att kineserna nu ligger hack i häl på de amerikanska techbolagen och står för hälften av världens patent i techsektorn. Faktum är att it-sektorn idag utgör mer än 40 procent av MSCI China. USA och Europa är fortfarande amerikanernas domän, men de kinesiska techbolagen är på väg ut över hemlandets gränser för att erövra marknadsandelar i bland annat resten av Asien och Afrika.

Det här skapar en intressant mix ur ett investerarperspektiv. Vi har en rad länder i framför allt Asien med en snabbväxande medelklass som konsumerar mer och mer och som mest surfar via mobilen. Och samtidigt har vi en rad starka techbolag som är extremt bra på att sprida sina lösningar och bana väg för den digitala konsumtionen. A match made in heaven, så att säga.

Både förrätt och huvudrätt
För investerare kan det därför vara värt att lyfta blicken från de traditionella amerikanska techbolagen och ta en titt på allt spännande som sker i öst, inte minst i den kinesiska it-sektorn. Du kommer inte först till bordet, för det finns många andra som redan har fått upp ögonen för de lovande framtidsutsikterna. Men du kan ju se det som en liten förrätt.

Vad är då huvudrätten för den som har aptit på mer? Det är den bredare mix av företag som gynnas av Asiens attraktiva konsumentgrupper, bland annat genom digitala säljkanaler. Här talar vi bland annat om konsumtion av varor, underhållning, resor och vård- och hälsotjänster. Investmentbanken Bank of America räknar med att tillväxtmarknadsföretag inom konsumtion och hälsa kan se fram emot en resultatökning på 25 procent under 2018. Det är faktiskt ett bra snäpp över it-sektorn, där resultatökningen väntas bli 18 procent.

En sådan långsiktig strukturell trend är inte vardagsmat, så för många investerare kan det vara värt att fundera på att tränga sig fram till bordet. Även om smaken är lite ovan kanske du faktiskt kan hitta en ny favoriträtt.