Risk för eskalerande handelskonflikt mellan EU och Kina

EU’s handelsunderskott till Kina fördubblades mellan 2021 och 2023. EU-kommissionen vill bryta den trenden genom att införa flera punktskatter på import av utvalda produkter från Kina. Danske Banks analytiker bedömer exempelvis att EU fördubblar skatten på import av kinesiska elbilar med start i november. Importskatten höjs från dagens 10% till 20 – 25%.

Drakens år startar med risk för eskalerande handelskonflikt mellan EU och Kina. EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, signalerar att europeisk bilindustri måste skyddas från billig import att elbilar från Kina. Kina förväntas i sin tur att hämnas med höjda avgifter och tullar i specifika sektorer. Det kan slå hårt mot svenska företag som är beroende av handeln med Kina.

Antalet handelskonflikter mellan EU och Kina förväntas öka. Kina är marknadsledande i utvecklingen av gröna produkter (solceller, elbilar etc). EU vill öka självförsörjandegraden på dessa områden för att minska exponering och beroende av Kina. Här skapas friktion mellan parterna.

I Oktober 2023 introducerade EU sin ”Carbon Border Adjustment Mechanism” (CBAM). CBAM är en klimattull på utsläppsintensiva varor som exempelvis stål och betong. Syftet från EU är att säkra att företag som lägger ut produktion av varor till Kina betalar samma klimatavgifter som europeiska producenter betalar. Detta för att europeiska föreatg inte ska få försämrade konkurrensvillkor. Kina har kallat CBAM för ett handelshinder.

Mer information från Danske Banks research-avdelning: Danske Bank Research