En giftig cocktail för företagen

Under pandemin skapade Kinas nolltolerans enorma problem i de globala distributionskedjorna. För svenska bolag som brottas med höga energipriser, stigande inflation och minskad efterfråga skapas en giftig cocktail. Samtidigt är regering och Riksbanken bakbundna.

Företagens kostnader skenar. I takt med att det blivit allt svårare att ta ut kostnadsökningar i kundledet tvingas bolagen tänka om och dra ner. Nu ökar riskerna när kinas nolltolerans hotar distributionskedjorna. Under pandemin blev det enormt kostsamt och viss industri tvingades till produktionsstopp i brist på komponenter. Danske Banks chef för företagsmarknaden Anders Gullesjö pekar på riskerna med att inte agera nu. Det är inte för sent.

Kostnadsgalopp väntar företagen 2023

Riksbanken höjde styrräntan till 2,50% och kronan fortsätter sin kräftgång. I kombination med höga energi- och transportkostnader blir situationen allt svårare för många. Samtidigt som företagen minskar de operativa kostnaderna ställer EU krav på investeringar för att minska CO2 avtrycket. Det är en svår balansgång i en vikande konjunktur. Många bolag kommer att tvingas minska på personal och dra ner på kontorsytorna kommande år. När Covid återigen ökar i Kina ökar riskerna för att vi återigen får störningar i distributionskedjorna, det blir en giftig cocktail för företagen.

Regering och Riksbanken bakbundna

Under pandemin var regering och Riksbanken överens om att öka stimulanserna för att hålla hjulen igång. Nu riskerar stimulanser att elda på inflationen och förvärra situationen på sikt.

-Vår prognos är att företagen kommer behöva investera betydande belopp för att möta hållbarhetskraven som definieras av EU-taxonomin. När intäkterna minskar behöver man ha en tydlig plan för hur man ska hantera stora investeringar parallellt med ökade kostnader för el, komponenter och räntor. Om vi får samma störningar i distributionskedjorna som under pandemin kommer det bli riktigt stökigt, säger Anders Gullesjö, chef Företagsmarknaden Danske Bank.

Kostnadsjakten trappas upp men får vi störningar i distributionskedjorna så får primärt industrin och handeln en svår situation. Företagen måste agera annars hamnar man lätt i en ond spiral. Många står rådvilla, hur ska man lösa detta?

– Bankens rådgivning har de senaste månaderna allt mer fokuserad på att rusta bolagen för en tuffare finansiell marknad. Det finns mycket man kan göra för att förbättra sin likviditet men är man inte strategisk med en tydlig plan finns risk att man skär ner på fel saker och riskerar sin konkurrenskraft. Man behöver även väga in riskerna med stora störningar i distributionskedjorna, en svår balansgång eftersom lager binder kapital, fortsätter Anders.

Vissa kostnader är också en affärspotential som kan skapa morgondagens intäkter. Men inledningsvis är det en investering belastar kassan, för lagstiftningen talar sitt tydliga språk. Problem med distributionskedjorna adderar ytterligare en dimension där komponent och produktbrist slår mot intäkterna. Man kan konstatera att 2023 blir ett mycket svårnavigerat år.

– Regeringen måste ta ansvar för att inte spä på inflationen. Men om man skulle önska något så vore det starka incitament från Regeringen så att företag kan energieffektivisera, göra investeringar för att minska CO2 avtrycket och ställa om. Det skulle vässa svensk konkurrenskraft på längre sikt och rädda många arbetstillfällen på kort sikt, avslutar Anders.

Vad kan företag göra för att klara en konjunkturnedgång?

 • Se över företagets behov av lokaler
  Med en bra personalplanering kan man optimera utrymmet. Man kan för visso sitta i längre kontrakt, men viktigt att ta tag i detta redan nu.
 • Personal
  Vilken kompetens behövs? Skär inte med osthyveln. Nyckelkompetens behövs för intäkter i framtiden.
 • Riskhantering
  Svenska kronan är svag och prognosen ser inte ljus ut. Använd valutasäkring för i bistra tider så handlar det om att kontrollera de kostnader man kan.
 • Kunder
  Se till att sprida riskerna så att du inte dras med om en kund hamnar på obestånd.
 • Leverantörer
  Se till att du inte står utan produkter och komponenter om en leverantör hamnar på obestånd.
 • Störningar i distributionskedjorna
  Gör en plan för hur det ska hanteras. Lager binder likviditet men utan lager kan det bli stora intäktsproblem.