Anders Gullesjö
Chef, Företagsmarknad, Danske Bank Sverige

Distansarbete gör det lättare för företagskunder att nå specialister

Distansarbete fick en ordentlig skjuts under pandemiåret 2020. Trenden startade redan för ett par år sedan när företag som ville vara en attraktiv arbetsgivare började erbjuda mer flexibilitet till sina anställda. Men nu ser vi ännu en positiv effekt av distansarbetet – det blir allt lättare att komma i kontakt med specialister när kontakterna sker allt mer digitalt.

Anders Gullesjö, affärsområdeschef Företag Danske Bank Sverige

– Det här en trend som gynnar kunderna och som jag tror är här för att stanna. I dag har våra företagsspecialister mer än 25 procent fler bokade möten än innan pandemin och de kundansvariga ännu fler. I och med utökat distansarbete finns nu en helt annan möjlighet att erbjuda ännu fler kunder digital rådgivning, säger Anders Gullesjö, affärsområdeschef Företag på Danske Bank i Sverige.

Trängsel och långa pendlingsdagar är en stor utmaning – framför allt i storstadsregionerna. Det gör att många tror att vi även efter pandemin kommer att se flexibla arbetstider och en fortsatt möjlighet att arbeta helt eller delvis på distans.

Det påverkar också företagsrådgivare och specialister på banker. De slipper nu tidskrävande resor och kan i stället ägna sig åt att hjälpa fler kunder under en dag. Och behovet är stort. 

– De flesta företagskunder har i dag konkreta kapitalfrågor som rör deras betalningsbehov och lån. Samtidigt har de massor av Corona-relaterade frågor och där är bankerna en oerhört viktig informationskälla med våra kunniga experter, säger Anders Gullesjö.

Inte helt oväntat handlar många frågor om hyreskontrakt och hur man ska utnyttja sina lokaler på smartast sätt. Där är det allmänna rådet att verkligen se över sin kostnadsmassa – och ställa in sig på att behovet av lokalyta lär minska när de digitala kontakterna nu blivit vardag, och distansarbete blivit norm.

Fler artiklar med Anders Gullesjö.